Äldreboende och korttidsboende

Sundbybergs stad erbjuder äldreboenden i privat regi (på uppdrag av kommunen) eller i kommunal regi. Du kan även få plats på ett korttidsboende om du behöver tillfälligt extra vård och stöd dygnet runt.

Kontakt:
Myndighetsenheten 08-706 80 00 (måndag-torsdag kl 9-10)

 

Äldreboenden i kommunal regi

  • Lötsjögården
  • Solskiftet
  • Bällstahof
  • Bällstahof korttidsboende
  • Ekbacken hus K
  • Ekbacken hus K korttidsboende

Äldreboenden på uppdrag av kommunen

  • Ekbacken hus H (Frösunda)
  • Ekbacken hus F (Vardaga)

Kan jag välja äldreboende?

Du kan inte välja vilket äldreboende du ska komma till, men om det finns lediga lägenheter på flera äldreboenden när du får ditt besked så har du möjlighet att välja. 

Avgifter
Till höger under relaterat innehåll finns information om avgifter i äldreomsorgen.

Hyror i äldreboende
Till höger under relaterat innehåll finns information om hyror i våra äldreboenden.

Senast uppdaterad 6 april 2017