Hemtjänst och trygghetslarm

Du som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver hjälp och stöd i hemmet kan ansöka om att få hemtjänst.

Ditt behov av hjälp avgör vilka insatser som beviljas. Insatser från hemtjänsten ska ge det stöd som just du behöver för att kunna bo kvar hemma. Hur mycket hjälp du behöver kan variera från en gång till en annan. Det är viktigt att du gör så mycket som möjligt på egen hand för att bibehålla de färdigheter du har.

Exempel på hemtjänstinsatser:

 • Städning
 • Tvätt
 • Inköp
 • Måltidshjälp
 • Trygghetslarm
 • Trygghetsringning
 • Personlig omvårdnad
 • Enstaka insatser
 • Promenad
 • Ledsagning
 • Fritidsledsagning
 • Avlösning i hemmet

Är du över 65 år kontaktar du äldreförvaltningen, telefonnummer 08-706 80 00.

Du som är under 65 år och vill ansöka om hemtjänst tar kontakt med mottagningen inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen, telefonnummer 08-706 88 00. Din ansökan handläggs sedan i enheten vuxen och omsorg.

Sundbybergs stad har ett valfrihetssystem i hemtjänsten som innebär att du själv får välja vem som ska utföra din hemtjänst bland de företag som kommunen har godkänt.

Ansök om hemtjänst och välj utförare via länken under relaterat innehåll.

Hjälpte informationen på sidan dig?


Tack för att du hjälper oss!

Senast uppdaterad 27 april 2016