Hemtjänst och trygghetslarm

Du som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver hjälp och stöd i hemmet kan ansöka om att få hemtjänst. Är du under 65 år finns en speciell handläggare på biståndsenheten på äldreförvaltningen som kan ta emot och utreda din ansökan. Denne når du via stadens växel.

Sundbybergs stad har ett valfrihetssystem i hemtjänsten som innebär att du själv får välja vem som ska utföra din hemtjänst bland de företag som kommunen har godkänt.

Ansök om hemtjänst och välj utförare via länken under relaterat innehåll.

Sidan uppdaterad 2015-04-14
av Johanna Ajneståhl Rudén