Boende enligt LSS

Klarar du inte av att bo i en vanlig bostad på grund av din funktionsnedsättning finns bostäder med särskild service.

Ett särskilt boende riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning och inte klarar av att bo i en vanlig bostad utan behöver mer omfattande stöd och service. Det finns olika former av boenden, till exempel gruppbostad eller servicebostad.

Hur får jag hjälp och stöd?

Ta kontakt med mottagningen om du vill ansöka om hjälp och stöd. Mottagningen ser till att din ansökan lämnas till handläggare som utreder ditt behov av stöd. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att klaga på det.

Sundbybergs boenden

I Sundbyberg finns åtta gruppbostäder, några av dessa är kollektiva boendeformer. Övriga boenden är anpassade efter individuella behov. Det kan vara en egen lägenhet eller att man delar bostad med någon. Du får stöd av personal i det dagliga livet och stöd till meningsfull fritid efter individuella önskemål, behov och resurser. Alla boenden har personal dygnet runt.

Hjälpte informationen på sidan dig?


Tack för att du hjälper oss!

Senast uppdaterad 4 januari 2017