Ursviksvägen, Örsvängen - bostäder

Nya bostäder och centrumverksamhet på del av fastigheten Terränglöparen 9 och Sundbyberg 2:30, utmed Ursviksvägen och Örsvängen. Diarienr KS-0220/2016.

Förslaget

  • omfattar 33 000 kvadratmeter.
  • Bostäder utmed Ursviksvägen och centrumverksamhet närmast Hallonbergen centrum.

Tidig dialog

Den 7 maj går förslaget ut på tidig dialog.

Skede och bakgrund

Planarbetet pågår, nästa skede är samråd, då kan du lämna synpunkter på förslaget.

Senast uppdaterad 28 april 2017