Sundbybergs stad


  • 2017-03-29
    Fullmäktigebeslut i mars
    Minoritetsåterremiss av två markanvisningsavtal, fyllnadsval av ordförande för förskolenämnden, och beslut om vilka nämnder som ska utreda inkomna medborgarförslag. Det var några av besluten som fatta...