Sundbybergs stad


  • 2016-10-24
    83 000 invånare i Sundbyberg år 2030
    Totalt ska det byggas över 20 000 nya bostäder fram till år 2030 och befolkningsprognosen är då uppskattad till 83 000 invånare. Flest nya bostäder byggs i de stora stadsutvecklingsprojekten i Ursvik,...

På Gång