Sundbybergs stad


  • 2017-02-22
    Fullmäktigebeslut i februari
    Kommunfullmäktige fattade beslut om bland annat ny vatten- och avloppspolicy vid sitt sammanträde den 20 februari 2017. Dessutom hade tolv medborgarförslag lämnats in. De har skickats till de nämnder ...