• 2016-05-25
    Följ kommunfullmäktiges sammanträde 30 maj
    Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 30 maj. Sammanträdet äger rum i Sundbybergs stadshus och börjar klockan 18:00. Debatten kan följas från åhörarplats i stadshuset eller på webben.