Bygglovsbefriade åtgärder

För en- och tvåbostadshus finns det särskilda bestämmelser som innebär att du varken behöver söka bygglov eller anmäla ändringarna till kommunen.

Den 2 juli ändras plan- och bygglagen så att flera åtgärder inte längre kräver bygglov. I de flesta fall måste du först göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar bygga. De tidigare lovbefriade åtgärderna såsom friggebod är oförändrade.

På dessa sidor kan du läsa om vad som gäller för bygglovsbefriade åtgärder. Informationen finns också samlad i en pdf-fil under Relaterat innehåll. Har du några frågor kan du kontakta bygglovsenheten under deras telefontider.

Senast uppdaterad 28 juli 2016