Nyheter från Sundbybergs stad

 • 2017-10-13
  Hamngatan stängs av natten mellan 23-24 oktober
  Hamngatan stängs av för trafik natten mellan den 23 och 24 oktober kl. 22.00-06.00 på grund av beläggningsarbeten.
 • 2017-10-12
  Nu rustar vi upp Lekplatsvägen
  Under oktober månad påbörjar Sundbybergs stad upprustningen av Lekplatsvägen för att lyfta fram en ny entré till ett av stadens utpekade besöksmål, Tornparken.
  Upprustningen är även en del i arbetet för att uppfylla stadens mål att förbättra tillgängligheten med hänsyn till gång- och cykeltrafikanter samt att skapa en tryggare gatumiljö för alla.
 • 2017-10-06
  Vattnet tillbaka efter läcka
  Under fredagseftermiddagen blev flera områden i Sundbyberg utan vatten. Det berodde på en läcka i Norrvattens ledning i Rissne. Läckan är nu lagad, enligt SAVAB.
 • 2017-10-06
  Ny cykelbana och
  förbättrad trafiksäkerhet på Landsvägen

  Under hösten 2017 byggs en ny cykelbana utanför Landsvägen 9-17A samt cykelparkering vid busshållplats Tritonvägen. Dessutom rustas gångbanan upp och övergångsställena får bredare refuger. Åtgärderna utförs för att göra det enklare att cykla samt för att öka trafiksäkerheten på Landsvägen.

Senast uppdaterad 10 oktober 2017