Forskaren

Under våren 2018 kommer det etableras en ny förskola i Ursviksområdet.

Planerat start för förskolan är Mars 2018.

Vid frågor gällande placering på förskolan kontakta
Barn och utbildningsförvaltningen och kösamordnare
Anne-May Pettersson via växeln på telefonnummer:
08-706 80 00 alt anne-may.pettersson@sundbyberg.se 

Senast uppdaterad 30 januari 2018