Våld i nära relationer

Upplever du hot eller våld av någon du känner? Är du aggressiv och ibland våldsam mot personer du känner? Du är inte ensam i din situation och oavsett om du blivit utsatt för våld eller använder våld i en nära relation kan du få hjälp.

Vad innebär våld i nära relationer?

Vi arbetar med vuxna samt barn och ungdomar som har blivit utsatta för våld samt vuxna som har använt våld i nära relation. Med våld i nära relation menar vi fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och latent våld samt våld genom försummelse mellan närstående - oavsett ålder, kön och etnicitet.

"Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill." (Isdal 2008)

Var inte rädd att ta kontakt om du upplever våld eller om du utsätter andra för våld - det finns hjälp att få!

Du kan läsa mer i huvudmenyn om vilken typ av hjälp och stöd som finns.

Operation Kvinnofridslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida finns också information om vart i länet du kan vända dig om du är våldsutsatt eller behöver hjälp att ändra ett våldsamt beteende.

Barn och unga kan också få veta mer om olika typer av brott och var man kan få hjälp på www.jagvillveta.selänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 30 november 2018