Våld i nära relationer

Är du utsatt för hot eller våld från någon du känner? Är du rädd hemma? Blir du ofta arg eller till och med våldsam mot personer i din närhet? Du är inte ensam i din situation och det finns hjälp att få.

Sundbybergs stad ger stöd och hjälp till alla som utsätts för våld i nära relation, oavsett ålder, kön ursprung och eventuell funktionsnedsättning. Vi arbetar också med vuxna som vill ha hjälp att förändra sitt beteende.

Vad är våld i nära relationer?

Informationsfilm: Vad är våld?

Våld kan vara många olika saker. Till våld i nära relation räknas till exempel:

  • Fysiskt våld – att bli slagen, knuffad eller skadad på annat sätt
  • Psykiskt våld – att bli hotad, kontrollerad, isolerad eller kallad fula saker
  • Sexuellt våld – att bli tvingad eller pressad att göra sexuella handlingar
  • Ekonomiskt våld – att inte få bestämma över sin egen ekonomi eller tvingas skriva under papper eller ta lån
  • Materiellt våld – att slå sönder saker hemma för att skrämmas eller såra
  • Latent våld – om du har blivit utsatt för våld tidigare kan en blick eller en rörelse skrämma dig
  • Försummelse – att inte få nödvändig hjälp med medicin, mat eller hygien

En nära relation kan man till exempel ha till en partner eller före detta partner, förälder, partner till förälder, släkting, barn eller syskon. Det kan också vara någon professionell som exempelvis personal i hemtjänst eller färdtjänst, stödperson eller god man.

Senast uppdaterad 24 maj 2023