Våld i nära relationer

Upplever du hot eller våld från någon du känner? Är du aggressiv och ibland våldsam mot personer i din närhet? Du är inte ensam i din situation och det finns hjälp att få.

Sundbybergs stad ger stöd och hjälp till alla som utsätts för våld i nära relation, oavsett ålder, kön och etnicitet. Vi arbetar också med vuxna som har använt våld i nära relation.

Om du har frågor kring våld i nära relationer kan du kontakta stadens relationsvåldsteam:

Är du orolig för att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan. Då kontaktar du socialtjänstens mottagning på 08-706 88 00.

Vad är våld i nära relationer?

Våld kan vara många olika saker. Till våld i nära relation räknas till exempel:

  • Fysiskt våld – att bli slagen, knuffad eller skadad på annat sätt
  • Psykiskt våld – att bli hotad, kränkt eller kallad elaka saker
  • Sexuellt våld – att bli tvingad eller pressad att göra saker man inte vill
  • Ekonomiskt – att inte få ha kontroll över sin egen ekonomi eller tvingas skriva under papper
  • Materiellt – att slå sönder saker hemma för att skrämmas eller såra

En nära relation kan man till exempel ha till en partner eller före detta partner, förälder, partner till förälder, släkting, barn eller syskon. Det kan också vara någon professionell som exempelvis personal i hemtjänst eller färdtjänst, stödperson eller god man.

Senast uppdaterad 20 mars 2020