Våld i nära relationer

Upplever du hot eller våld från någon du känner? Är du aggressiv och ibland våldsam mot personer i din närhet? Du är inte ensam i din situation och det finns hjälp att få.

Sundbybergs stad ger stöd och hjälp till alla som utsätts för våld i nära relation, oavsett ålder, kön och etnicitet. Vi arbetar också med vuxna som har använt våld i nära relation.

  • Akuta ärenden under kontorstid (utöver telefontiden). Ring växeln och fråga efter mottagningens jour: 08-706 80 00

Om du har frågor kring våld i nära relationer kan du kontakta stadens relationsvåldsteam:

Är du orolig för att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan. Då kontaktar du socialtjänstens mottagning på 08-706 88 00.

Vad är våld i nära relationer?

Våld kan vara många olika saker. Till våld i nära relation räknas till exempel:

  • Fysiskt våld – att bli slagen, knuffad eller skadad på annat sätt
  • Psykiskt våld – att bli hotad, kränkt eller kallad elaka saker
  • Sexuellt våld – att bli tvingad eller pressad att göra saker man inte vill
  • Ekonomiskt – att inte få ha kontroll över sin egen ekonomi eller tvingas skriva under papper
  • Materiellt – att slå sönder saker hemma för att skrämmas eller såra

En nära relation kan man till exempel ha till en partner eller före detta partner, förälder, partner till förälder, släkting, barn eller syskon. Det kan också vara någon professionell som exempelvis personal i hemtjänst eller färdtjänst, stödperson eller god man.

Vilken hjälp kan du få?

Övriga organisationer du kan vända dig till

https://www.kvinnojourenisundbyberg.com/ Länk till annan webbplats. 08-684 228 28. Kvinnojouren i Sundbyberg vänder sig till våldsutsatta kvinnor och barn.

https://stjarnjouren.nu/ Länk till annan webbplats. 08-628 76 10. Stjärnjouren är Sundbybergs trans- och tjejjour.

https://ungarelationer.se/ Länk till annan webbplats. Ungarelationer.se ger stöd och information till dig under 20 år som har blivit utsatt i din relation, är kompis till någon som blivit det, eller är den som utsätter.

https://etjanst.stockholm.se/origo Länk till annan webbplats. 020-25 30 00. Origo hjälper dig som mellan 13-26 år och känner dig kontrollerad av din familj och släkt.

https://valjattsluta.se/ Länk till annan webbplats. 020 555 666. Välj att sluta är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende.

https://www.brottsofferjouren.se/ Länk till annan webbplats. https://www.boj.se/ Länk till annan webbplats. 116 006. Brottsofferjouren hjälper dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig.

https://kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats./ 020-50 50 50. Kvinnofridslinjen ger stöd till dig som utsatts för våld och hot.

Senast uppdaterad 20 maj 2021