Ursvikskolan

Ursvikskolan

Ursvikskolan 

Ursvikskolan ligger i Lilla Ursvik med Ursviks friluftsområde på andra sidan vägen. Ursvikskolan är helt nyrenoverad och tillbyggd.

Skolan har i dag cirka 450 elever i åldrarna 6-12 år. I Ursvikskolan kan eleven gå från förskoleklass till årskurs 6 och det finns även fritidshem och öppen verksamhet för 10-12-åringar.

Efter ombyggnation har Ursviksskolan har fått en helt ny skolbyggnad och består idag av tre hus: förskolan, det nya huset för förskoleklass och lågstadium, samt den ombyggda skolan, där mellanstadieeleverna håller till. Bland nyheterna finns ett bibliotek, nya salar för praktiskt-estetiska ämnen, ett musik- och dramarum samt en ny fräsch matsal och ett stort tillagningskök. Nästan all mat tillagas från grunden och varje dag står ett rikt salladsbord framdukat.

Matematik och ett språkutvecklande arbetssätt är viktigt för Ursvikskolan. Musik, teknik samt idrott och hälsa är också prioriterade områden för alla elever på skolan. När vädret tillåter bedrivs lektionerna i idrott och hälsa i Ursviks friluftsområde. Under resten av året används idrottshallen i Brotorp. Den närliggande skogen är också en tillgång i det övriga skolarbetet.

Den nya stora skolgården ger möjligheter att spela fotboll, bandy och basket men inbjuder också till många andra aktiviteter både för enskilda elever och i mindre grupper. Ursvikskolan har ett aktivt arbete med Trivselledare som inspirerar och leder andra elever i olika styrda aktiviteter på rasterna.

Skolan har ett likabehandlingsteam och ett väl fungerande elevhälsoarbete.

Elevernas kunskaper följs regelbundet upp av klasslärarna och elevhälsoteamet.

Samhällsprojekt i årskurs 6

Ursvikskolans samhällsprojekt är ett projekt som sträcker sig över ett helt läsår där eleverna i årskurs 6 arbetar med att arrangera olika aktiviteter för att samla in pengar till välgörande ändamål. Syftet med projektet är att utveckla elevernas empati, medmänsklighet, sociala entreprenörskap, samhällsengagemang och välbefinnande vilket är väl förankrat i skolans värdegrund.

Senast uppdaterad 3 juni 2020