Visionsbild Rissne centrum.

Visionsbild Rissne centrum.

Tvärbanans Kistagren

Trafikförvaltningen i Region Stockholm bygger nu ut Tvärbanans Kistagren. I Sundbyberg genomför staden grundläggande markarbeten och just nu pågår de vid Rissne torg. Tvärbanan planeras att nå Norra Ursvik år 2022.

Tvärbanan byggs ut åtta kilometer från Norra Ulvsunda i Stockholm till Helenelund i Sollentuna. De förberedande arbetena pågår i Sundbyberg, de inleddes i södra Rissne. Stadens förberedande arbetena sträcker sig upp till Artillerivägen. Där har SL tagit över och fortsätter arbetena genom norra Rissne upp mot Ursvik. 

Arbetena med tvärbanans Kistagren genomförs i etapper. Trafikstart på sträckan Norra Ulvsunda till Bromma flygplats planeras till år 2020. Sträckorna Ursvik och Helenelund börjar trafikeras våren 2022 respektive 2023.

Under byggtiden kommer det att vara stökigt ibland och vi behöver leda om både gator och gång- och cykelbanor. Men staden jobbar aktivt med att hela tiden se till att det går att komma fram för de som rör sig i området. Gång- och cykelbanan som korsar Rissne centrum i öst-västlig riktning (mellan torget och idrottsplatsen) kommer hela tiden vara öppen och säker att använda.

Senast uppdaterad 19 november 2020