Visionsbild över Tvärbanan i Rissne

Klicka på bilden för att göra den större.

Tvärbanans Kistagren

Trafikförvaltningen i Region Stockholm bygger nu ut Tvärbanans Kistagren. I Sundbyberg genomför staden grundläggande markarbeten och just nu pågår de vid Rissne torg. Tvärbanan planeras att nå Norra Ursvik år 2022.

Tvärbanan byggs ut åtta kilometer från Norra Ulvsunda i Stockholm till Helenelund i Sollentuna. De förberedande arbetena pågår i Sundbyberg, de inleddes i södra Rissne och har nu nått till Rissne torg. När staden är klar med de förberedande arbetena för tvärbanan upp till Artillerivägen kommer SL ta över och fortsätta genom norra Rissne upp mot Ursvik. Arbetena innebär att parkeringen framför folkhögskolan stängs i slutet av maj 2019.

Arbetena med tvärbanans Kistagren genomförs i etapper. Trafikstart på sträckan Norra Ulvsunda till Bromma flygplats planeras till år 2020. Sträckorna Ursvik och Helenelund börjar trafikeras våren 2022 respektive 2023.

Under byggtiden kommer det att vara stökigt ibland och vi behöver leda om både gator och gång- och cykelbanor. Men staden jobbar aktivt med att hela tiden se till att det går att komma fram för de som rör sig i området. Gång- och cykelbanan som korsar Rissne centrum i öst-västlig riktning (mellan torget och idrottsplatsen) kommer hela tiden vara öppen och säker att använda.

Läs mer om projektet på Trafikförvaltningens webbsida.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 26 april 2019