För dig som känner någon som utsätts för våld

Är du orolig för att någon du känner eller bor granne med utsätts för våld? Har någon berättat för dig om hot och kränkningar i sitt hem?

Om du är orolig för att någon du känner upplever hot och våld eller använder våld, kan du ringa till relationsvåldsteamet för att få råd och stöd om vad du kan göra.

Om det gäller oro för barn eller unga bör du vända dig till socialtjänstens mottagning för barn och ungdom.

Senast uppdaterad 22 augusti 2019