Vilken hjälp kan jag få?

Vem som helst kan bli drabbad av våld i nära relationer. Du som är utsatt ska få information, skydd och stöd och bli bemött med respekt och empati. Det har du rätt till. Om du har barn har även barnen rätt till stöd.

Stöd- och krissamtal

Du kan få hjälp av relationsvåldsteamet i Sundbyberg. Relationsvåldsteamet ger dig råd, stöd och kan erbjuda krissamtal. Du väljer själv vad du vill prata om och du kan vara anonym. Kontakten är kostnadsfri. Relationsvåldsteamet kan även hjälpa dig att ta kontakt med andra stödverksamheter.

Kvinnojouren i Sundbyberg

Kvinnojouren i Sundbyberg ger stöd till kvinnor och barn som är utsatta för våld och hot.

Skyddat boende

Om du inte kan bo i ditt hem längre på grund av det våld som förekommer kan du få hjälp med ett tillfälligt skyddat boende och ekonomiskt stöd. Kontakta mottagningen för stöd.

  • Telefon: 08-706 88 00
  • telefontid måndag-fredag mellan 9.00-11.30

Stöd i samband med polisanmälan och rättsprocess

Brottsofferjouren i Västerort finns också för dig som blivit utsatt för brott, både för stödsamtal och för stöd vid rättsprocesser.

Brottsofferjouren i Västerortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd till unga vid hedersrelaterat förtryck och våld

Origo är ett resurscentrum som hjälper flickor/unga kvinnor och pojkar/unga män i åldern 13 till 26 år som lever med hedersnormer.

Origo ger även råd och stöd till yrkesverksamma som i sitt arbete möter dessa ungdomar och unga vuxna.

Origos webbplatslänk till annan webbplats

Nationellt stöd

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 Nationell stödtelefon för dig som upplevt hot eller våld. Du kan ringa även om du inte pratar svenska. Samtalen kostar inget och syns inte på telefonräkningen. Du kan vara anonym. www.kvinnofridslinjen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

RFSL:s brottsofferjour 020-34 13 16 Stödtelefon för dig som är homosexuell, bisexuell, transperson eller queer och utsatt för brott eller våld. www.rfsl.se/brottsoffer/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Terrafem 020-52 10 10 Stödtelefon för dig som är utsatt för våld. Du kan få stöd på många olika språk. Samtalen kostar inget och syns inte på telefonräkningen. Du kan vara anonym. www.terrafem.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brottsofferjouren 0200-21 20 19 Stödtelefon för dig som utsatts för brott. Du kan ringa även om du inte pratar svenska. www.boj.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 14 december 2018