Vilken hjälp kan jag få?

Vem som helst kan bli drabbad av våld i nära relationer. Du som är utsatt ska få information, skydd och stöd och bli bemött med respekt och empati. Det har du rätt till. Om du har barn har även barnen rätt till stöd.

Stöd- och krissamtal

Du kan få hjälp av relationsvåldsteamet i Sundbyberg. Relationsvåldsteamet ger dig råd, stöd och kan erbjuda krissamtal. Du väljer själv vad du vill prata om och du kan vara anonym. Kontakten är kostnadsfri. Relationsvåldsteamet kan även hjälpa dig att ta kontakt med andra stödverksamheter.

Kvinnojouren i Sundbyberg

Kvinnojouren i Sundbyberg ger stöd till kvinnor och barn som är utsatta för våld och hot.

För öppettider se Kvinnojouren i Sundbybergs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skyddat boende

Om du inte kan bo i ditt hem längre på grund av det våld som förekommer kan du få hjälp med ett tillfälligt skyddat boende och ekonomiskt stöd. Myndighet ekonomiskt bistånd har till uppgift att hjälpa dig i en sådan situation. Kontakta mottagningen för stöd.

Stöd i samband med polisanmälan och rättsprocess

Brottsofferjouren i Västerortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns också för dig som blivit utsatt för brott, både för stödsamtal och för stöd vid rättsprocesser.

Stöd till unga vid hedersrelaterat förtryck och våld

Origolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett resurscentrum som hjälper flickor/unga kvinnor och pojkar/unga män i åldern 13 till 26 år som lever med hedersnormer.

Origo ger även råd och stöd till yrkesverksamma som i sitt arbete möter dessa ungdomar och unga vuxna.

Nationellt stöd

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 Nationell stödtelefon för dig som upplevt hot eller våld. Du kan ringa även om du inte pratar svenska. Samtalen kostar inget och syns inte på telefonräkningen. Du kan vara anonym. www.kvinnofridslinjen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

RFSL:s brottsofferjour 020-34 13 16 Stödtelefon för dig som är homosexuell, bisexuell, transperson eller queer och utsatt för brott eller våld. www.rfsl.se/brottsoffer/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Terrafem 020-52 10 10 Stödtelefon för dig som är utsatt för våld. Du kan få stöd på många olika språk. Samtalen kostar inget och syns inte på telefonräkningen. Du kan vara anonym. www.terrafem.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brottsofferjouren 0200-21 20 19 Stödtelefon för dig som utsatts för brott. Du kan ringa även om du inte pratar svenska. www.boj.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 24 augusti 2018