För dig som är utsatt för våld

Känner du dig rädd, hotad, kontrollerad, isolerad av någon du känner? Har du blivit tvingad till sexuella handlingar mot din vilja?

Du är inte ensam – det  finns hjälp! Vi lyssnar och ger dig det stöd du behöver. Och kom ihåg: du kan alltid vara anonym när du ringer.

Vad är våld?

Våld i nära relationer kan vara flera saker. Ibland är det en partner som utsätter. Ibland är det andra släktingar. Det kan också vara barn som utsätter sina föräldrar. Våldet kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt. Det kan handla om att någon:

  • Kallar dig för något fult och elakt eller att du får höra att du är dålig och jobbig
  • Knuffar, slår, sparkar eller skadar dig på något annat sätt
  • Kontrollerar och begränsar dig, tvingar dig göra saker du inte vill
  • Tvingar dig att anpassa ditt beteende eller din livsstil
  • Tvingar dig till något sexuellt
  • Tar kontrollen över din ekonomi

Läs mer om vilken hjälp du kan få.

Senast uppdaterad 29 mars 2021