För dig som är utsatt för våld

Känner du dig rädd? Har någon du känner gjort dig illa? Blir du hotad, kontrollerad eller isolerad?

Du är inte ensam – du kan få hjälp! Vi lyssnar och ger dig det stöd du behöver. Och kom ihåg: du kan alltid vara anonym när du ringer.

Vilken hjälp du kan få

Informationsfilm: Vilken hjälp kan jag få?

Relationsvåldsteamet

Relationsvåldsteamet tar emot dig som är eller har varit utsatt för våld i en nära relation. Kontakten är kostnadsfri och du kan få upp till fem samtal utan någon biståndsbeslut. Om du vill kan du vara anonym.

Rådgivning

Vi ger dig råd i din situation, vilka rättigheter du har och vilka andra myndigheter eller organisationer du kan komma i kontakt med.

Ekonomi

Om du har svårt att lämna en våldsam relation på grund av din ekonomi kan du få ekonomisk rådgivning eller ekonomisk hjälp.

Boenderådgivning

Vi ger dig råd och stöd om du vill lämna en våldsam relation men inte vet hur du ska lösa boendesituationen.

Skyddat boende

Om du behöver skydd från en våldsam relation kan vi hjälpa dig till ett skyddat boende.

Samtalskontakt

Genom Relationsvåldsteamet kan du få både krissamtal och en längre samtalskontakt för att bearbeta vad du har varit med om och få hjälp att må bättre i din situation.

Stöd i samband med polisanmälan och rättsprocess

Har du gjort en polisanmälan? Eller funderar du på att göra det? Brottsofferjouren stöttar dig genom hela processen och har kompetens när det gäller våld i nära relationer. Brottsofferjouren i Västerort når du på telefonnummer 08-89 70 00.

Vill du ha kontakt med någon annan organisation?

Se länkar till andra organisationer under rubriken Relaterat innehåll.

Senast uppdaterad 19 oktober 2022