MiniMaria, stöd vid missbruk

Är du orolig att du dricker för mycket alkohol eller använder droger? Eller är andra oroliga för dig? Då kan du vända dig till MiniMaria Solna Sundbyberg för att få stöd.

Vad är att dricka för mycket?

Innan kroppen och hjärnan vuxit färdigt är man känsligare för skador och sjukdomar som alkohol kan ge och ska inte dricka alls. Eftersom det kan vara stor skillnad mellan hur olika personer påverkas av alkohol, kan man aldrig jämföra sitt eget drickande med andras. Det viktigaste är inte exakt hur mycket man dricker, utan att man är uppmärksam på andra saker som kan vara tecken på att man har eller håller på att få problem med alkohol.

Du kan vända dig till MiniMaria för hjälp

MiniMaria vänder sig till dig som är 13 till 20 år och har ett missbruk eller riskerar att hamna i missbruk. Vi arbetar tillsammans med dig och din familj med att motivera dig att ändra livsstil, att utveckla nya sätt att lösa problem och kommunicera. Vi ger också råd och stöd till föräldrar.

Vi kan erbjuda upp till fem rådgivande samtal. Om det finns ytterligare behov samarbetar vi med socialtjänsten.

MiniMaria Solna Sundbyberg arbetar också på uppdrag direkt från socialtjänsten med:

  • Missbruksbedömning och familjesamtal
  • Samtalsprogram och återfallsprevention
  • Handledning och lämplig arbetsplats om en ungdom döms till ungdomstjänst

Missbruk eller beroende?

Missbruk är när man upprepade gånger ställer till det för sig på grund av en drog eller ett beteende. Ett exempel är att utsätta sig själv och andra för fara som att köra rattfull, komma för sent till skolan på grund av bakfylla eller förstöra en relation för att alkoholen kommer i första hand. Beroende innebär att hjärnan påverkas så mycket av drogen att den förändras på ett avgörande sätt. Enbart den egna viljan räcker inte för att styra intaget

Olika typer av missbruk och beroenden

Missbruk och beroenden kan även gälla matmissbruk, sexberoende, spelmissbruk och självspäkning eller anorexia nervosa till exempel. Elevhälsan på din skola eller MiniMarias beroendemottagning kan ge dig stöd att komma ur missbruk eller beroende.

Senast uppdaterad 5 januari 2018