Vid en kris

Sundbybergs stad arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att bo i kommunen. När en kris inträffar ansvarar Sundbybergs stad för att verksamheter inom staden fortfarande fungerar.

Sundbybergs krisberedskap

Sundbybergs stad ansvarar för att ta hand om alla invånare som befinner sig inom stadens geografiska område vid en kris. Det innebär att staden också har ett ansvar för dem som vistas tillfälligt i Sundbyberg. Staden har dessutom ett ansvar att samverka med andra kommuner, länsstyrelser, myndigheter och företag som berörs av krisens händelseförlopp.

Sundbybergs krisorganisation

Sundbybergs stad har en särskild organisation som träder in i händelse av kris.

TiB - Tjänsteman i beredskap

Sundbybergs stad har även en beredskapsfunktion i form av en tjänsteman i beredskap (TiB). Stadens TiB-funktion har beredskap dygnet runt, årets alla dagar. Huvuduppgiften för en TiB är att ha beredskap för att effektivt kunna hantera kriser och allvarliga händelser när de väl uppstår. TiB har till uppgift att ta emot information om att något allvarligt inträffat, bedöma hur det påverkar staden och när så behövs förmedla informationen om händelsen vidare till ansvariga för verksamheten som berörs av händelsen.

POSOM-gruppen

Vid en kris kan det finnas behov av att komma i kontakt med en stödperson. I Sundbybergs stad arbetar gruppen Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) med att utgöra detta stöd. POSOM-gruppen arbetar dessutom med att bistå polis och räddningspersonal på en olycksplats.

I POSOM-gruppen ingår personer från socialtjänst, skolan, polisen, kyrkan, landstinget och brandkåren.

VMA, viktigt meddelande till allmänheten

Om en allvarlig händelse uppstår och allmänheten måste informeras sänds Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. VMA utgörs av ett utomhuslarm och av meddelande i radio och TV. Utomhuslarmet kallas ibland ”Hesa Fredrik”. Utomhuslarmet låter i sju sekunder, är tyst i 14 sekunder, och låter i sju sekunder igen. Signalen upprepas i minst två minuter. När faran är över hörs en signal igen i 30 sekunder. Signalerna provas klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Om du hör VMA-signalen vid annan tidpunkt, tänk på följande:

  • Gå inomhus
  • Stäng dörrar, fönster och ventiler
  • Sätt på tv:n och lyssna på radio för information, främst Sveriges television (SVT) och Sveriges radio (SR)
  • Gå inte ut förrän du hör den 30 sekunder långa signalen som betyder att faran är över.
Viktiga telefonnummer

Nummer

Numret används till:

112

Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

113 13

Informationsnummer vid olyckor och kriser

114 14

Polisen, nummer vid icke-akuta händelser

1177

Sjukvårdsrådgivning


Senast uppdaterad 24 juni 2020