Stödcentrum för unga brottsutsatta

Stödcentrum Nordväst är en kommunal verksamhet som vänder sig till ungdomar i åldern 10–21 år som blivit utsatta för eller som är vittnen till ett brott. Även anhöriga har möjlighet att få hjälp och stöd.

På Stödcentrum Nordväst kan du få stöd genom:

  • Stödsamtal. Samtalen utgår från vad du själv vill prata om i anknytning till brottet. Målet är att stötta dig att formulera dina tankar, se din egen kapacitet och kunna gå vidare med ditt liv.
  • Praktiskt stöd. Vi kan vara ett stöd i kontakten med exempelvis polis, målsägandebiträde och åklagarmyndighet samt ge information om ersättningsmöjligheter.
  • Anhörigstöd. När någon i familjen utsätts för ett brott påverkar det ofta hela familjen. Närstående kan höra av sig med sina frågor och funderingar för att få råd och stöd.
  • Rättegångsstöd. Vi förbereder brottsutsatta och vittnen inför en rättegång genom att exempelvis besöka en rättegångssal och samtala kring hur en rättsprocess går till. Vi kan även följa med som stöd vid rättegången.

Personalen på Stödcentrum Nordväst är kuratorer som är specialiserade på brottsutsatthet och har god kunskap om rättsprocessen samt lång erfarenhet av att samtala med brottsdrabbade. Här får du möjlighet att prata om tankar och funderingar kring brottshändelsen och hur det har blivit efteråt. 

Kontakta Stödcentrum Nordväst

Det är gratis att komma till Stödcentrum Nordväst. Kontakten är frivillig, gratis och du kan vara anonym om du vill. Du som är brottsutsatt behöver inte ha gjort en polisanmälan, men om du har gjort en eller vill gör det så kan Stödcentrum Nordväst ge stöd under rättsprocessen. Även anhöriga är välkomna. Ungdomar som bor i Sundbyberg tar vi emot i lokaler hos Västerortspolisen, Solna.

Medling vid brott

Medling vid brott är en frivillig möjlighet till kommunikation mellan en ungdom som begått brott och den som utsatts för brottet. Medlingen leds och förbereds av en opartisk och utbildad medlare som ger stöd till båda parter. Vi medlar i ärenden där den som begått brottet är mellan 12-21 år.

Medling vid brott på Stödcentrum Nordvästs webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 2 maj 2022