Trygghetsbilen bemannas av frivilliga

Trygghetsbilen

Sundbybergs trygghetsbil besöker hela staden för att skapa ökad trygghet och samhörighet.

Trygghetsbilen bemannas av frivilliga och ska köras i alla stadsdelar.

Det främsta syftet med satsningen är att skapa större trygghet. Fler ögon och öron ute i stadens bostadsområden kan minska antalet brott.

En annan vinst är att medborgare som redan känner till sitt närområde får bidra till att skapa samhörighet genom att vara ute och röra sig i området.

Volontärerna kommer inte bara att köra bilen. En stor del handlar om att bedriva ett socialt uppsökande arbete där de promenerar runt och pratar med folk i stadsdelarna. 

Under sina pass ska de frivilliga även rapportera in skadegörelse. En fin närmiljö kan bidra till en positiv utveckling, där fler vill röra sig ute, vilket både ökar tryggheten och gör att den som vill begå brott har större chans att bli upptäckt.

Frivilliga kan anmäla sitt intresse för att bli förare

Är du intresserad av att delta i verksamheten, kontakta Maria Hedqvist, trygghets- och säkerhetssamordnare i staden.

Du behöver inte ha körkort för att vara med i trygghetsbilens verksamhet. Det finns fler uppdrag än att köra bilen.

Alla intresserade får lämna utdrag ur belastningsregistret. De som går vidare får sedan utbildning i både de idéer som trygghetsbilen bygger på och hur de ska hantera olika situationer som kan uppstå när de kör sina rundor.

Inför varje tur får förarna även information från polisen eller Sundbybergs stads trygghetssamordnare med om brott som skett i närområdet eller andra aktuella händelser.

Samverkan sker också med andra goda krafter som arbetar för att öka tryggheten i Sundbybergs, som nattvandrarna och stadens fältare.

Hur mycket bilen kommer att rulla på gatorna beror på hur många pass de frivilliga anmäler sig till. Det finns möjlighet att köra både på dagtid, kvällstid och helger.

Medborgarnas synpunkter ligger till grund för trygghetsbilen

Cirka 1000 personer har tyckt till i intervjuer, samtal och dialoger. Resultatet har legat till grund för trygghetsbilen.

Den bygger också på erfarenheter av metoden med grannsamverkan, som har visat sig vara effektiv för att minska brott. Enligt Brottsförebyggande rådet uppger personer som begått inbrott att de helst undviker områden med grannsamverkan.

Trygghetsbilen gjorde sin första tur den 20 juni 2018.

Senast uppdaterad 21 juni 2018