Mina drömmars Rissne

Mina drömmars Rissne är ett projekt som grundar sig i metoden Expertgrupp barn. Projektet drivs av Sundbybergs stad tillsammans med organisationen Barnens rätt i samhället (BRIS). Elever i årskurs 6 på Grönkullaskolan har fått agera som stadens experter i områdesutveckling. Eleverna har fått besvara frågan: Hur ser dina drömmars Rissne ut?

Sundbybergs stad har tillsammans med organisationen BRIS drivit ett projekt med hjälp av metoden Expertgrupp barn. Metodens syfte är att utifrån ett barnrättsperspektiv arbeta med delaktighet och inflytande. BRIS utbildade ungefär 30 tjänstepersoner i staden om metoden Expertgrupp barn. I februari 2021 genomfördes en workshop på Grönkullaskolan. Under workshopen fick eleverna föreställa sig Rissne ovanifrån och låta drömmar, idéer och förslag komma till liv.

Den 27 april gav referensgruppen återkoppling till eleverna om deras förslag. Onsdag den 5 maj riggades skolan upp med valbås och eleverna fick rösta på förslagen i rangordning. Den 19 maj presenterades de vinnande förslagen för barnen. Det som ska göras av staden är att lägre basketkorgar ska kompletteras i Rissne. En bänk med mobilladdning ska placeras i samband med en lekpark så att besökarna kan leka och ladda mobilen samtidigt. En badmintonplan som också kan användas som volleybollplan ska byggas på Rissne Ängar, vilket planeras att göras i samband med upprustning av Rissne Ängars lekpark under hösten.


Staden kommer att arrangera fem aktiviteter med 15 deltagande ungdomar i varje grupp mellan vecka 27 och vecka 33 i sommar. Den femte och sista drömmen som ska förverkligas är uppfräschning av basketplanen som finns i närheten av Grönkullaskolan. Basketplanen ska målas om och en ny chillyta tillkommer. Sundbybergs stad kommer att påbörja arbetet med att förverkliga drömmarna snarast möjligt.