Anmälan om trängsel

Här kan du anmäla trängsel på serveringar i Sundbyberg.

Vad händer när vi fått in din anmälan om trängsel

Vi tar hand om alla inkomna anmälningar. Inspektörer kontaktar företagaren och uppmanar till rättelse. Uppmaningen följs upp med ett kontrollbesök och i de allra flesta fall har företagaren rättat till bristerna. Noterar vi att det fortfarande finns risk för smittspridning, har vi ett samtal med företagaren om vad mer som behöver göras och återbesök efterföljer. Visar det sig att trängsel kvarstår lämnar vi ärendet vidare till smittskyddsläkaren som kan besluta om att stänga verksamheten.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens regler här .länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 11 juni 2020