Information med anledning av coronaviruset

Sundbybergs stad fortsätter att följa händelseutvecklingen noga. Vi samverkar med ansvariga aktörer i regionen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Våra senaste uppdateringar:

 • 30 november: S:t Martins gymnasium inför distansundervisning i kombination med undervisning på plats
 • 19 november: Skärpta allmänna råd förlängs till 13 december
 • 16 november: Besöksstopp på äldreboenden
 • 10 november: Vi avråder från besök på äldreboenden.
 • 3 november: Smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
 • 30 oktober: Skydda dig och andra från smittspridning, Förskola/skola, Äldre samt Kultur- och fritid.

Besök gärna krisinformation.selänk till annan webbplats för samlad information från ansvariga myndigheter.

Skydda dig och andra från smittspridning

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med smittskyddsläkaren i Region Stockholm, beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län. Syftet är att begränsa spridningen av Covid-19, som nu ökar kraftigt i regionen. Nedan finns råden samt information om hur det påverkar Sundbybergs stads verksamheter. Beslutet har förlängts och gäller till 13 december 2020.

Vi har alla ett personligt ansvar för att bidra till att begränsa smittspridningen. Pandemin är inte över och vi behöver hålla i och hålla ut för att fler inte ska insjukna, för att skydda personer i riskgrupper och för att fler inte ska vårdas på sjukhus. Tack för att du orkar och hjälper till!
Följande lokala allmänna råd införs nu inom Stockholms län utöver de som redan gäller i hela landet och som grundar sig i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Du bör:

 1. Om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Arbeta hemifrån om du har möjlighet. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, kan fortfarande ske.
 2. Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym med undantag för nödvändiga besök i livsmedelsbutiker och apotek. Verksamheter uppmanas också att vidta åtgärder för att minimera antalet besökare för att undvika trängsel.
 3. Avstå från att delta möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
 4. Avstå̊ från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Stanna hemma om du är sjuk!

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hemisolering

Nu har hemisolering införts i Stockholms län som en ytterligare åtgärd för att minska smittspridningen. Smitta mellan personer som bor i samma hushåll är en av de vanligaste smittvägarna för covid-19. Redan tidigare har alla personer som utsatts för smitta rekommenderats att arbeta hemifrån, men alla har inte möjlighet till distansarbete.

I korthet innebär förhållningsreglerna:

 • Du ska arbeta eller studera hemifrån under 7 dagar om du bor eller har bott med en person som bär på covid-19 smitta. Det gäller dig som arbetar eller studerar på gymnasiet/högskola/universitet.
  Som dag noll räknas den dag personen som har covid-19 blev provtagen.
 • Om du inte har möjlighet att jobba hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Smittspårningsteamet eller den läkare som behandlar den smittade hjälper dig med läkarintyg.
 • Får du symtom behöver du ta prov och vara kvar hemma tills du får provsvar.
 • Får du inte några symtom bör du ändå boka ett eget PCR-prov fyra dagar efter att den som är smittad provtagits och invänta svaret innan du återgår till din arbetsplats.
 • Du behöver vara fortsatt observant på symtom även om PCR-provet är negativt och provta dig igen ifall du skulle få symtom.
 • Fortsätt träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter under hela inkubationstiden, det vill säga tills det gått 14 dagar.

Läs mer om hemisolering på Region Stockholms sida.länk till annan webbplats

Nu när de nya förhållningsreglerna kring hemisolering införts kan dessa personer istället ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassanlänk till annan webbplats.

Smittbärarpenning

För att ha rätt till smittbärarpenning måste en läkare ha beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas.

För att få smittbärarpenning krävs fortfarande ett läkarintyg från första dagen som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Om du är sjuk och inte kan jobba, ska du ansöka om sjukpenning.

Du kan få smittbärarpenning om du måste avstå från att arbeta och går miste om inkomst på grund av något av följande skäl:

 • En läkare har beslutat att du inte får arbeta på grund av du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom.
 • Du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom.
 • Du har en sjukdom, en smitta, ett sår eller annan skada som gör att du inte får hantera livsmedel.

Du måste ha ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Här kan du läsa mer om smittbärarpenning för anställda på Försäkringskassans sida.länk till annan webbplats

Information om smittbärarpenning för dig med enskild firmalänk till annan webbplats.

Mer information

Har du frågor om coronaviruset och covid-19 utan att ha symtom ska du ringa 113 13.

Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stadens verksamheter

Förskola och skola

 • Skolor och förskolor håller fortsatt öppet, men med vissa inskränkningar.
 • Vårdnadshavare uppmanas att komma en och en för att hämta/lämna. Vi tar inte emot utomstående besök i verksamheterna.
 • Vi undviker verksamhet utanför skolan utom det som är obligatoriskt som exempelvis simundervisningen.
 • Vi uppmuntrar till utomhusvistelse så mycket det går.

Verksamheten fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.länk till annan webbplats

Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt.

Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar, innan man kan återgå till förskola eller skola. Om barnet, efter de 7 dygnen, känner sig friskt men fortfarande har milda symtom som torrhosta och lätt snuva kan de gå tillbaka till förskola och skola.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19. Barnet ska då kunna gå i förskolan.

Information från Folkhälsomyndigheten till skolor och förskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Medarbetare, barn och elever stannar hemma om de är sjuka. Det gäller vid alla symtom på luftvägsinfektion, även lindriga.

Gymnasiet och vuxenutbildningen

För att minska smittspridningen i samhället rekommenderar Folkhälsomyndigheten att minska belastningen på kollektivtrafiken.

Från och med måndagen den 30 november 2020 inför därför S:t Martins gymnasium distansundervisning för skolans elever, i kombination med närundervisning/undervisning på plats. Detta innebär att ungefär hälften av eleverna är på plats i skolans lokaler samtidigt. Beslutet gäller tills vidare.

Vuxenutbildningen bedrivs nu med start efter sommaren både på plats i skolan och på distans.

Öppna förskolan

Verksamheten på öppna förskolan Junibacken har åter stängt. Detta gäller mellan 2 november och 13 december. Verksamheten med SFI bedrivs dock fortsättningsvis på Öppna förskolan Junibacken.

Äldre

Från och med 16 november har vi besöksstopp på våra äldreboenden med hänsyn till den ökande smittspridningen i regionen. Beslutet fattades av ordföranden i äldrenämnden den 13 november. Sedan tidigare gällde en avrådan från besök.

Frågor och svar om hur covid-19 påverkar och hanteras i äldreomsorgen i Sundbybergs stad.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller särskilt kontakter med äldre som är en riskgrupp.

Här är Folkhälsomyndighetens särskilda råd till dig som är 70 år eller äldre.länk till annan webbplats

Träffpunkter håller stängt, vissa aktiviteter erbjuds utomhus

Stadens träffpunkter för seniorer håller tillfälligt stängt från 16 mars 2020 för att minska risken för smittspridning bland äldre. Från 1 juni erbjuder däremot träffpunkterna aktiviteter utomhus med ett begränsat antal deltagare per pass.

Här kan du läsa informationen på finska/Täältä löydät tietoa suomeksilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solbackens dagverksamhet har tillfälligt stängt

Solbackens dagverksamhet stänger tillfälligt från och med fredagen den 27 mars. Solbackens verksamhet hålls stängd så länge Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer i riskgrupper att begränsa kontakter med andra människor så långt det går.

Kontakta myndighetsenheten om du vill ansöka om hjälp eller stöd

Du som har behov av andra insatser från äldreförvaltningen kan kontakta myndighetsenheten på telefon 08-706 80 00. De har telefontid klockan 9.00-10.00. Vid akuta behov även 13.00-15.00.

Kultur- och fritidsverksamhet

Utifrån de nya riktlinjerna om restriktioner från Folkhälsomyndigheten har kultur- och fritidsförvaltningen beslutat om begränsningar inom verksamheterna. Beslutet gäller inte verksamhet som enbart utförs utomhus.

Här kan du läsa en sammanfattning om vad som gäller i våra verksamheter med anledning av de skärpta allmänna råden.

Stöd och hjälp

Stöd till äldre och riskgrupper

Kontakta stadens träffpunkter

Våra träffpunkter är tillfälligt stängda, men du som är senior kan ringa till träffpunkterna i stället. Du når oss på telefon 08-706 83 69 (Allén) eller 08-706 67 94 (Hallonbergen). Om vi inte svarar, tala in ett meddelande så ringer vi upp. Vi kan prata en stund eller hjälpa dig att hitta rätt stöd.

Träffpunkterna skriver också veckobrev till dem vi har på sändlista. Mer information finns på träffpunkternas webbsidor.

Träffpunkten Allén

Träffpunkten Hallonbergen

Stödsamtal via Hjärnkoll

Om du känner oro eller ensamhet med anledning av coronavirusets följder så kan det vara skönt att prata med någon som vet hur det känns. Hjärnkoll erbjuder därför gratis gruppsamtal via telefon, där du som är 70 år eller äldre får möjlighet att prata med andra i samma situation.

Läs mer om samtalen och hur du anmäler digPDF

Trygghetsringning

Trygghetsringningen är till för dig som känner behov av extra trygghet i vardagen och saknar daglig kontakt med anhöriga eller hemtjänst. Trygghetsringningen är kostnadsfri.

Läs mer om Trygghetsringning

Träna hemma med träffpunkterna

På stadens träffpunkter kan du som är senior vanligtvis träna gratis. Nu när vi håller stängt på grund av coronapandemin kan du i stället följa vårt digitala träningsprogram med särskilt anpassade övningar.

Träna med träffpunkterna

Hjälp med att handla eller annat praktiskt

Sundbybergs stad samarbetar med FRG (Frivilliga resursgruppen) för att du som är äldre eller i riskgrupp ska få den hjälp som du behöver. Det kan till exempel vara att hjälpa till med praktiska saker, som att handla mat eller apoteksvaror. Du kan också vända dig till oss om du behöver prata med någon eller har funderingar och frågor.

Du når frivilligsamordnare på telefonnummer 072-365 33 53 eller via e-post: luan@hotmail.com

Söka hjälp där det behövs biståndsbeslut

Om du har behov av stöd som inte går att ordna via anhöriga eller frivilliga kan du vända dig till äldreförvaltningens myndighetsenhet. Då får du kontakt med en biståndshandläggare. Handläggaren utreder dina behov och beslutar om vad du kan få hjälp med.

Läs mer om stöd och hjälp till äldre

Stöd till föräldrar och barn

Du som är förälder, eller blivande förälder, kan få råd och stöd av våra föräldraskapsstödjare via telefon. Detta gäller från och med 20 mars 2020 och tills vidare.

Om vi inte kan svara kan du lämna ett meddelande så ringer vi upp dig senast nästa arbetsdag. Annars är du välkommen att försöka igen vid annat tillfälle.

Föräldraskapsstödjare

Liisa Himanka
08-706 88 05

Ulrica Nilsson Hagman
08-706 82 96

Lillemor Odelind
08-706 87 61

Stöd från Bris

Om man är vuxen och har frågor om ett barn kan man kontakta Bris kuratorer alla vardagar 9-12 på 0771-50 50 50.

Information för vuxna om barn på Bris hemsidalänk till annan webbplats

I samarbete med krisinformation.se har Bris tagit fram en guide för hur vuxna prata med barn om coronaviruset.

Så pratar du med barn om coronavirusetlänk till annan webbplats

Stöd till barn och unga

Barn kan varje dag ringa (telefonnummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Bris stöd till barn och unga har öppet vardagar 9-12 samt 14-21 måndag till söndag.

Mer information till barn och unga på Bris hemsidalänk till annan webbplats

Här finns tips till barn och unga hur man kan hantera orolänk till annan webbplats

Anhörigstöd och samtalsstöd

Om du är orolig för egen del eller någon nära dig som inte mår bra, kontakta anhörigstöd. Du kan också boka ett samtal för egen del om du känner oro över din situation.

Mer om anhörigstöd och samtalsstöd

Frågor om privatekonomi

Om du känner oro kring din eller din familjs privata ekonomi kan du få råd och stöd via budget- och skuldrådgivningen. Kontakta:

Ann-Charlott Eriksson, telefon 08-706 84 30

Budget- och skuldrådgivning

Våld i hemmet

Tveka inte att kontakta oss om du eller någon du känner behöver hjälp. Det är viktigt att vi alla är särskilt uppmärksamma nu på om någon inte har det bra hemma. Kom ihåg att alla kan utsättas för våld oavsett kön, ålder eller sexuell läggning.

Ring till socialtjänsten om du behöver hjälp eller för att fråga om råd. Det gäller både dig som är vuxen och dig som är barn.

 • Mottagningen 08-706 88 00
  Telefontid: måndag-fredag kl 09.00–11.30

 • Brådskande ärenden under kontorstid (utöver telefontiden):
  Ring växeln och fråga efter mottagningens jour 08-706 80 00

 • Socialjouren (utanför kontorstid) : 010-444 05 00

 • Observera att vid akuta situationer ringa 112!

Du kan också kontakta:

För dig som utövar eller riskerar att utöva våld

"Välj att sluta" är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Hos dem får du möjlighet att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor.

Du når välj att sluta på telefonnummer: 020-555 666

Vill du hjälpa till?

Staden samarbetar med FRG (Frivilliga resursgruppen) för att kunna hjälpa äldre och personer som tillhör riskgrupper.

Vill du bli volontär? Kontakta frivilligsamordnare via e-post: kajkaj@comhem.se 

För företagare

Åtgärder för att stötta företag

Krisledningsnämnden i Sundbybergs stad beslutade torsdagen den 26 mars om ett antal åtgärder för att stötta Sundbybergs näringsidkare. Tanken är att åtgärderna ska underlätta och minska de negativa effekterna på näringsidkarnas verksamheter som följer spridningen av Coronaviruset.

Sundbybergs åtgärder:

 • Tidsfristen för lokala näringsidkare att betala fakturor från staden förlängs till 90 dagar avseende tillstånd och tillsyn för serveringstillstånd, livsmedel, miljö- och hälsa, markupplåtelser samt lokalhyror. Beslutet avser år 2020.
 • Staden ska vara generös med att bevilja ytterligare anstånd med fakturor till det lokala näringslivet efter begäran. Beslutet avser år 2020.

 • Staden ska korta ner betaltiden för fakturor som ställts till staden. Beslutet avser år 2020.

 • Perioden för säsongsmässiga uteserveringar fastställs att gälla från och med den 27 mars 2020 till den 15 oktober 2020 för att underlätta för restauranger och caféer som vill flytta ut sin verksamhet på gator och torg.
 • Staden skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. Beslutet gäller fram till den 31 augusti 2020.

 • Staden ska vara generös med avgiftsfria avbokningar vid stadens anläggningar. Beslutet gäller fram till 31 augusti 2020.

 • Staden ska inför en timme avgiftsfri parkering i affärsnära lägen och högre avgift från och med andra timmen. Efter beslut i stadsmiljö- och tekniska nämnden den 25 augusti och kommunfullmäktige den 28 september förlängs det här till 31 december 2020.
 • Krisledningsnämnden överlämnar till Koncernen Sundbybergs stadshus AB med dotterbolag att se över vilka åtgärder de kan och ska vidta som underlättar för det lokala näringslivet.

 • Stadsledningskontoret får i uppdrag att bedöma behov av fortsatta åtgärder för att mildra effekterna med anledning av spridningen av Covid-19 och återkomma till krisledningsnämnden med förslag till åtgärder där nämndens beslut är nödvändiga.

Förvaltaren ger tre hyresfria månader

Förvaltaren ger sina lokalhyresgäster inom sektorer sällanköp, restaurang och vissa andra verksamheter tre hyresfria månader under april, maj och juni. Förvaltaren tar en direkt kontakt med aktuella verksamheter.

Alla företag får även möjligheten till månadsbetalning av lokalhyran istället för kvartalsvis i förskott.

Tips på externt stöd för företagare

Nedan finns tips på externa aktörer och myndigheter där du kan få rådgivning för att komma igång och utveckla din verksamhet.

NyföretagarCentrum

Nyföretagarcentrum Solna Sundbyberg erbjuder kostnadsfri rådgivning vid start och utveckling av företag. Du kan bland annat få hjälp med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring samt gå på seminarier och aktiviteter.

Läs mer på Nyföretagarcentrums webbplats länk till annan webbplats

Verksamt.se

Samlad information och tjänster från flera olika myndigheter för dig som driver eller vill starta företag.

Läs mer på verksamt.se länk till annan webbplats

Utlysningar från Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag. Det gör de genom att stärka företag och regioner bland annat genom kunskap och finansiering.
Det ger direkt nytta till företag och förutsättningar för företag att möta framtidens utmaningar.

Nu är det möjligt att söka stöd för korttidsarbete länk till annan webbplats

Flera utlysningar hittar du här länk till annan webbplats

Hemisolering

Nu har hemisolering införts i Stockholms län som en ytterligare åtgärd för att minska smittspridningen. Smitta mellan personer som bor i samma hushåll är en av de vanligaste smittvägarna för covid-19. Redan tidigare har alla personer som utsatts för smitta rekommenderats att arbeta hemifrån, men alla har inte möjlighet till distansarbete.

I korthet innebär förhållningsreglerna:

 • Du ska arbeta eller studera hemifrån under 7 dagar om du bor eller har bott med en person som bär på covid-19 smitta. Det gäller dig som arbetar eller studerar på gymnasiet/högskola/universitet.
  Som dag noll räknas den dag personen som har covid-19 blev provtagen.
 • Om du inte har möjlighet att jobba hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Smittspårningsteamet eller den läkare som behandlar den smittade hjälper dig med läkarintyg.
 • Får du symtom behöver du ta prov och vara kvar hemma tills du får provsvar.
 • Får du inte några symtom bör du ändå boka ett eget PCR-prov fyra dagar efter att den som är smittad provtagits och invänta svaret innan du återgår till din arbetsplats.
 • Du behöver vara fortsatt observant på symtom även om PCR-provet är negativt och provta dig igen ifall du skulle få symtom.
 • Fortsätt träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter under hela inkubationstiden, det vill säga tills det gått 14 dagar.

Läs mer om hemisolering på Region Stockholms sida.länk till annan webbplats

Nu när de nya förhållningsreglerna kring hemisolering införts kan dessa personer istället ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Smittbärarpenning

För att ha rätt till smittbärarpenning måste en läkare ha beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas.

För att få smittbärarpenning krävs fortfarande ett läkarintyg från första dagen som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Om du är sjuk och inte kan jobba, ska du ansöka om sjukpenning.

Du kan få smittbärarpenning om du måste avstå från att arbeta och går miste om inkomst på grund av något av följande skäl:

 • En läkare har beslutat att du inte får arbeta på grund av du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom.
 • Du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom.
 • Du har en sjukdom, en smitta, ett sår eller annan skada som gör att du inte får hantera livsmedel.

Du måste ha ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Information om smittbärarpenning för dig med enskild firmalänk till annan webbplats.

Övrig information om coronaviruset

Viktig påminnelse: trängsel får inte förekomma på serveringar

Från den 3 november 2020 gäller ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till åtta personer och att publik vid till exempel konserter måste sitta ner.

Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan. Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner.

Folkhälsomyndigheten ger också råd om att vid behov gå längre för att undvika trängsel: serveringsstället bör öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter eller minska antalet besökare som samtidigt får vistas i lokalerna.

Här kan du läsa föreskriften i sin helhetlänk till annan webbplats.

Alla måste hjälpas åt för att minska risken för smitta. Om det redan är fullt på restaurangen – gå inte dit.

Den som driver livsmedelsverksamhet måste se till att trängsel inte uppstår i lokaler, uteserveringar eller i köer. Du som noterar trängsel kan hjälpa till genom att berätta det du sett till personalen. Då kan personalen oftast få till en snabb rättelse och du har bidragit till att minska smittspridningen.

Ibland är det inte möjligt eller så har du redan hunnit gå förbi utan att reflektera över trängseln. Då kan du informera oss genom att fylla i vårt formulär.

Vad händer när vi fått in din anmälan om trängsel

Vi besöker verksamheten för att kontrollera att de följer reglerna för att minska smittspridning. Upptäcker vi brister så meddelar vi verksamhetsutövaren och diskuterar hur de kan åtgärda bristerna. Om verksamheten inte åtgärdar bristerna vid en uppföljningskontroll, eller om trängseln är allvarlig kan vi:

 • stänga hela eller delar av en matservering
 • förelägga (med eller utan vite) om åtgärder för att minska trängsel
 • besluta att begränsa öppettider
 • besluta att begränsa antal personer i verksamheten

Den 1 juli trädde lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ikraft. Den innebär att kommunen får mandat att både förelägga om åtgärder och att besluta att förbjuda hela eller delar av verksamheten.

Beslut om mat- och dryckesservering

Från den 3 november 2020 gäller ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till åtta personer och att publik vid till exempel konserter måste sitta ner.

Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer. Är ett sällskap större än åtta personer måste det delas upp på flera bord med minst en meter emellan. Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner.

Folkhälsomyndigheten ger också råd om att vid behov gå längre för att undvika trängsel: serveringsstället bör öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter eller minska antalet besökare som samtidigt får vistas i lokalerna.

Här kan du läsa föreskriften i sin helhetlänk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten beslutade den 25 mars 2020 , och tillsvidare, att endast tillåta bordsservering på restauranger, kaféer, nattklubbar och barer.

Det blir alltså ingen barservering och borden måste glesas ut. Hämtmat kommer däremot att tillåtas och bufféer förbjuds inte heller.

För att hålla din bufféservering öppen måste du uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m.länk till annan webbplats" samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Livsmedelsverket har publicerat frågor och svar om vad som gäller och de uppdateras när det kommer ny information. Du hittar sidan härlänk till annan webbplats.

Beslut om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Länsstyrelsen beslutade den 29 oktober att tills vidare begränsa allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar till max 50 deltagare, istället för de 300 som regeringen nyligen fattade beslut om.

Polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 50 deltagare. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Vad menas med allmän sammankomst?

Med allmän sammankomst avses:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Vad innebär offentlig tillställning?

Med offentlig tillställning avses:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
 • danstillställningar
 • tivolinöjen och festtåg
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.

Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Läs mer om detaljer och svar på vanliga frågor hos Polisenlänk till annan webbplats.

Information från myndigheter

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har bland annat sammanställt vanliga frågor och svar och information om vad du kan göra för att undvika spridning av smitta.

Region Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Stockholms webbplatslänk till annan webbplats finns information om beredskapen i Stockholmsområdet. Där kan du även läsa om hemisoleringlänk till annan webbplats.

Försäkringskassan

Försäkringskassans webbplatslänk till annan webbplats finns information om ersättningar, bland annat smittbärarpenninglänk till annan webbplats.

113 13

Du som har frågor om Coronaviruset kan ringa det nationella informationsnumret 113 13.
113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten och är öppet dygnet runt årets alla dagar.

Information in other languages

You can find information in English and frequently asked questions about the corona virus (covid-19) here:
Public Health Agency of Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information in several other languages is also published at the Public Health Agency of Sweden and you will find it here: corona virus information in different languageslänk till annan webbplats. At 1177.se you will find information in 35 various languages and dialectslänk till annan webbplats.

The City of Sundbyberg pays close attention to any updated advice given by the Public Health Agency of Sweden.

If you have any questions about the coronavirus, please call 113 13, a national information number. All information provided via 113 13 is verified information, i.e. it has been confirmed the Public Health Agency of Sweden. From abroad, call +46 (0)77 33 113 13.

If you have questions about symptoms you may have, please call the Stockholm Region health line 1177 (phone number +461177). The support line is answered and staffed by medical personnel.

We can all help by following the recommendations of frequently washing hands, cover our mouth with the sleeve when coughing and sneezing, and stay at home if we feel ill.

Elderly care

As the elderly are a risk group, relatives and friends should avoid visiting elderly homes. And never visit if you have respiratory symptoms. This also applies to mild symptoms.

Please also avoid to share and spread false or uncertain information about the coronavirus.

Ladda ner informationsmaterial

Lättläst information om coronaviruset

(Text hämtad från Stockholms stad)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Just nu sprids viruset corona
över hela världen.

Corona orsakar en sjukdom
som heter covid-19.
Sjukdomen kan vara farlig
för äldre personer
och för personer som redan är sjuka.

Därför behöver alla hjälpas åt
att minska risken
för att corona sprids.

Så här kan du hjälpa till:

Tvätta händerna
Tvätta händerna ofta och noggrant
med tvål och vatten.
Då minskar risken att smittas.

Använd handsprit
om du inte kan tvätta dig
med tvål och vatten.

Hosta och nys i armvecket!

Stanna hemma om du känner dig sjuk

Har du något av de här symtomen
ska du stanna hemma
från skolan eller jobbet
tills du är helt frisk
och två dygn till.

 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Problem med dina luftvägar
 • Feber

Du ska också låta bli att gå till
bibliotek eller andra platser
där det är många människor.

Skydda de äldre och de mest sårbara

Har du anhöriga eller bekanta
som bor på äldreboende
ska du inte besöka dem.
Det gäller även om du är helt frisk.

Besök inte anhöriga på sjukhus
om det går att undvika.
Låt bli sådana besök helt
om du känner dig sjuk.

Besök äldre i deras hem
endast om det verkligen är nödvändigt.

Då minskar risken att smittan sprids
till dem som riskerar att drabbas mest
av corona-viruset.

Förskola och skola

Alla barn och elever som är friska
kan gå till förskolan och skolan.

Men har ditt barn
något av de här symtomen
ska ditt barn stanna hemma.

 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Problem med luftvägar
 • Feber

Ditt barn ska stanna hemma
tills det är helt friskt
och två dygn till.

Blir ditt barn sjukt på förskolan
eller skolan
ska du hämta ditt barn direkt.

Sprid inte falsk information

Ibland när det händer viktiga saker
börjar falska rykten att spridas.

Hjälp till att hindra falska rykten.
Tänk efter vem du har fått informationen av,
och fundera över om det du har hört
är sant.

Så här jobbar Sundbybergs stad

Sundbybergs stad följer
Folkhälsomyndighetens
råd om viruset corona.

Vi arbetar även tillsammans
med andra myndigheter
och organisationer
för att hindra att viruset sprids.

Har du frågor om coronaviruset?

Ring telefonnummer 113 13,
Sveriges nationella informationsnummer.

För äldre, sjuka och personal inom vård och omsorg

På regeringen.se kan du läsa nyheter som berör äldre, sjuka och risk-grupper.

Klicka här för att läsa lättläst information på regeringen.selänk till annan webbplats

Teckenspråkstolkad information

Teckenspråkstolkad information från krisinformation.selänk till annan webbplats

Minska risken att bli sjuk - film på teckenspråk från 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information med bildstöd

Information med bildstöd för barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning hos Riksförbundet DHBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Korten kan även användas som tolkhjälp för de som inte kan läsa)

Nyheter från Sundbybergs stad med anledning av coronaviruset


 • Simhallen stängs för allmänheten
  Läs mer

 • Skärpta allmänna råd för Stockholm förlängs
  Läs mer

 • Tillfälligt besöksstopp på Sundbybergs stads äldreboenden
  Läs mer

 • Vi begränsar antalet besökare i stadshusets reception
  Läs mer

 • Vi avråder från besök på äldreboenden
  Läs mer

 • Frågor och svar om coronavirus och covid-19 i äldreomsorgen i Sundbybergs stad
  Läs mer

 • Så påverkar skärpta corona-råd Sundbyberg
  Läs mer

 • Nya regler för minskad trängsel på serveringsställen
  Läs mer
Senast uppdaterad 27 november 2020