Information med anledning av coronaviruset

Sundbybergs stad följer händelseutvecklingen, samverkar med ansvariga aktörer i regionen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Våra senaste uppdateringar:

 • 29 september: Steg 4 planeras att införas. Vilket innebär fler lättnader gällande restriktioner.
 • 15 juli: Steg 3 införs. Begränsningarna i långväga kollektivtrafik tas bort och kommuners möjlighet att förbjuda tillträde till platser där trängsel kan uppstå upphävs.
 • 1 juli: Steg 2 införs. Fler kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
 • 1 juni: Steg 1 införs. Åtgärderna mot covid-19 anpassas till en succesivt minskad smittspridning.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner hittar du här. Länk till annan webbplats.

Vaccination mot covid-19

Alla som bor i Sverige och som är 16 år och äldre (födda 2005 eller tidigare), rekommenderas vaccination mot covid-19. Vaccinet tas i två doser med ett visst antal veckors mellanrum. Vilket vaccin du tilldelas avgör intervallet mellan doserna.

Vaccinationen i Sverige kostar ingenting. Om någon vill ha betalt handlar det om bedrägeri. Ingen från vården kommer oväntat att ringa upp och be dig identifiera dig med din bankdosa eller bank-id, oavsett anledning.

Här kan du läsa mer om bokning av vaccination i Stockholms län. Länk till annan webbplats.

Skydda dig och andra från smittspridning

Råd för minskad smittspridning

Trots lättnader och avveckling av restriktioner mot Covid-19 finns fortfarande viruset kvar i samhället. Alla har ett eget ansvar att förhindra smittspridning. Fortsätt visa hänsyn, särskilt till personer i riskgrupper.

Om du får symtom bör du stanna hemma och isolera dig. Du bör också testa dig för att ta reda på om du har covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade. Det är också viktigt att tvätta händerna.

Folkhälsomyndighetens information om nationella och allmänna råd kring covid-19. Länk till annan webbplats.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Regeringen har tagit fram en plan för hur och när de restriktioner som har införts i Sverige och de råd och rekommendationer som givits till allmänheten under pandemin kan anpassas och helt upphävas. Det är nu dags att steg för steg återgå till en mer normal vardag.

 • 29 september: Steg 4 planeras att införas. Vilket innebär fler lättnader gällande restriktioner.
 • 15 juli: Steg 3. Begränsningarna i långväga kollektivtrafik tas bort och kommuners möjlighet att förbjuda tillträde till platser där trängsel kan uppstå upphävs.
 • 1 juli: Steg 2. Fler kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
 • 1 juni: Steg 1. Åtgärderna mot covid-19 anpassas till en succesivt minskad smittspridning.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner. Länk till annan webbplats.

Lättläst information om coronaviruset

Just nu sprids viruset corona
över hela världen.

Corona orsakar en sjukdom
som heter covid-19.

Alla behöver hjälpas åt
att minska risken
för att corona sprids.

Så här kan du hjälpa till:

Tvätta händerna ofta och noggrant
med tvål och vatten.
Då minskar risken att smittas.

Använd handsprit
om du inte kan tvätta dig
med tvål och vatten.

Hosta och nys i armvecket!

Stanna hemma om du känner dig sjuk

Har du något av de här symtomen
ska du stanna hemma
från skolan eller jobbet
tills du är helt frisk
och två dygn till.

 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Snuva
 • Svårt att andas
 • Feber

Du ska också låta bli att gå till
bibliotek eller andra platser
där det är många människor.

Har du frågor om coronaviruset?

Ring telefonnummer 113 13,
Sveriges nationella informationsnummer.

Lättlästa nyheter från regeringen

På regeringen.se kan du läsa nyheter om
corona-viruset och sjukdomen covid-19.

Lättläst om coronaviruset på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Lättläst information
från Folkhälso-myndigheten

Folkhälso-myndigheten berättar
vad som är viktigt att veta om corona.

Folkhälso-myndighetens information Länk till annan webbplats.
Lättläst, uppläst och teckenspråk Länk till annan webbplats.

Viktigt att veta om viruset corona Länk till annan webbplats.
och sjukdomen covid-19 Länk till annan webbplats.

Förskola och skola

Alla barn och elever som är friska
kan gå till förskolan och skolan.
Men inte om någon i familjen
har fått covid-19.
Då ska alla stanna hemma.

Om ditt barn har
något av de här symtomen
ska ditt barn stanna hemma.

 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Problem med luftvägar
 • Feber

Ditt barn ska stanna hemma
tills det är helt friskt
och två dygn till.

Blir ditt barn sjukt på förskolan
eller skolan
ska du hämta ditt barn direkt.

Sprid inte falsk information

Ibland när det händer viktiga saker
börjar falska rykten att spridas.

Hjälp till att hindra falska rykten.
Tänk efter vem du har fått informationen av,
och fundera över om det du har hört
är sant.

Så här jobbar Sundbybergs stad

Sundbybergs stad följer
Folkhälsomyndighetens
råd om viruset corona.

Vi arbetar även tillsammans
med andra myndigheter
och organisationer
för att hindra att viruset sprids.

Teckenspråkstolkad information

Teckenspråkstolkad information från krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Minska risken att bli sjuk - film på teckenspråk från 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information med bildstöd

Information med bildstöd för barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning hos Riksförbundet DHB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(Korten kan även användas som tolkhjälp för de som inte kan läsa)

Information in other languages

Information in English

You can find information in English and frequently asked questions about the corona virus (covid-19) here:

Public Health Agency of Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information in other languages

Information in several other languages is also published at the Public Health Agency of Sweden.

Corona virus information in different languages Länk till annan webbplats..

Basic information about covid-19 vaccine (34 different languages) Länk till annan webbplats..

If you are being vaccinated against covid-19 (14 different languages) Länk till annan webbplats..

Stadens verksamheter

Förskola och skola

Förskolor, grundskolor och gymnasiet bedriver undervisning på plats.

Sundbybergs stad kommer fortsatt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär undervisning på skolorna men att vi fortsätter att hålla avstånd och inte arbeta i alltför stora grupper. Förskolor och skolor ska fortsätta med anpassningar som förebygger smittspridning och utbrott.

Generella råd:

 • Yngre barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon de bor med är coronasmittad.
 • Skolor och förskolor håller fortsatt öppet, men med vissa inskränkningar.
 • Vårdnadshavare uppmanas att komma en och en för att hämta/lämna. Vi tar inte emot utomstående besök i verksamheterna.
 • Vi undviker verksamhet utanför skolan utom det som är obligatoriskt som exempelvis simundervisningen.
 • Vi uppmuntrar till utomhusvistelse så mycket det går.

Verksamheten fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Länk till annan webbplats.

Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt.

Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar, innan man kan återgå till förskola eller skola. Om barnet, efter de 7 dygnen, känner sig friskt men fortfarande har milda symtom som torrhosta och lätt snuva kan de gå tillbaka till förskola och skola.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19. Barnet ska då kunna gå i förskolan.

Sundbybergs stad tillämpar samma rekommendationer för barn i förskolan som för barn i skolåldern och vuxna.

Information från Folkhälsomyndigheten till skolor och förskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medarbetare, barn och elever stannar hemma om de är sjuka. Det gäller vid alla symtom på luftvägsinfektion, även lindriga.

Gymnasiet och vuxenutbildningen

Undervisning bedrivs på plats.

Öppna förskolan

Verksamheten på öppna förskolan Junibacken är öppen och förläggs så mycket som möjligt utomhus. Verksamheten med SFI bedrivs fortsättningsvis på Öppna förskolan Junibacken.

Äldre

Vi avråder inte från besök på äldreboenden, utan välkomnar besökare på ett smittsäkert sätt. Våra besöksrutiner fortsätter att gälla även efter 15 juli 2021.

Frågor och svar om hur covid-19 påverkar och hanteras i äldreomsorgen i Sundbybergs stad.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller särskilt kontakter med äldre som är en riskgrupp.

Vaccinering av äldre på särskilda boenden (äldreboenden)

Äldre på särskilt boende har fått vaccin mot covid-19. Dos 2 gavs under vecka 3–4 och nyinflyttade erbjuds vaccin vartefter de flyttar in.

Träffpunkter håller stängt, vissa aktiviteter erbjuds utomhus

Stadens träffpunkter för seniorer har tillfälligt stängt sina lokaler (från 16 mars 2020) för att minska risken för smittspridning bland äldre. I stället erbjuder de aktiviteter utomhus med ett begränsat antal deltagare per pass.

Här kan du läsa informationen på finska/Täältä löydät tietoa suomeksi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Solbackens dagverksamhet har tillfälligt stängt

Solbackens dagverksamhet för personer med demenssjukdom håller stängt så länge Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vi ska begränsa antalet sociala kontakter.

Kontakta myndighetsenheten om du vill ansöka om hjälp eller stöd

Du som har behov av andra insatser från äldreförvaltningen kan kontakta myndighetsenheten på telefon 08-706 80 00. De har telefontid klockan 9.00-10.00. Vid akuta behov även 13.00-15.00.

Kultur- och fritidsverksamhet

Utifrån Folkhälsomyndighetens och regeringens lättnader har Kultur- och fritidsförvaltningen beslutat att successivt och smittsäkert öppna upp verksamheterna igen. Trots lättnaderna finns det fortfarande vissa begränsningar som kultur- och fritidsverksamheterna kommer ta hänsyn till.

Det är både ett personligt ansvar och föreningars/gruppers ansvar att aktiviteter bedrivs på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Här kan du läsa en sammanfattning om vad som gäller i våra verksamheter med anledning av de skärpta allmänna råden.

Stöd och hjälp

Stöd till äldre och riskgrupper

Kontakta stadens träffpunkter

Våra träffpunkter är tillfälligt stängda, men du som är senior kan ringa till träffpunkterna i stället. Du når oss på telefon 08-706 83 69 (Allén) eller 08-706 67 94 (Hallonbergen). Om vi inte svarar, tala in ett meddelande så ringer vi upp. Vi kan prata en stund eller hjälpa dig att hitta rätt stöd.

Träffpunkterna skriver också veckobrev till dem vi har på sändlista. Mer information finns på träffpunkternas webbsidor.

Träffpunkten Allén

Träffpunkten Hallonbergen

Stödsamtal via Hjärnkoll

Om du känner oro eller ensamhet med anledning av coronavirusets följder så kan det vara skönt att prata med någon som vet hur det känns. Hjärnkoll erbjuder därför gratis gruppsamtal via telefon, där du som är 70 år eller äldre får möjlighet att prata med andra i samma situation.

Läs mer om samtalen och hur du anmäler dig Pdf, 240.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Trygghetsringning

Trygghetsringningen är till för dig som känner behov av extra trygghet i vardagen och saknar daglig kontakt med anhöriga eller hemtjänst. Trygghetsringningen är kostnadsfri.

Läs mer om Trygghetsringning

Träna hemma med träffpunkterna

På stadens träffpunkter kan du som är senior vanligtvis träna gratis. Nu när vi håller stängt på grund av coronapandemin kan du i stället följa vårt digitala träningsprogram med särskilt anpassade övningar.

Träna med träffpunkterna

Hjälp med att handla eller annat praktiskt

Sundbybergs stad samarbetar med FRG (Frivilliga resursgruppen) för att du som är äldre eller i riskgrupp ska få den hjälp som du behöver. Det kan till exempel vara att hjälpa till med praktiska saker, som att handla mat eller apoteksvaror. Du kan också vända dig till oss om du behöver prata med någon eller har funderingar och frågor.

Du når frivilligsamordnare på telefonnummer 072-365 33 53 eller via e-post: luan@hotmail.com

Söka hjälp där det behövs biståndsbeslut

Om du har behov av stöd som inte går att ordna via anhöriga eller frivilliga kan du vända dig till äldreförvaltningens myndighetsenhet. Då får du kontakt med en biståndshandläggare. Handläggaren utreder dina behov och beslutar om vad du kan få hjälp med.

Läs mer om stöd och hjälp till äldre

Stöd till föräldrar och barn

Du som är förälder, eller blivande förälder, kan få råd och stöd av våra föräldraskapsstödjare via telefon.

Om vi inte kan svara kan du lämna ett meddelande så ringer vi upp dig senast nästa arbetsdag. Annars är du välkommen att försöka igen vid annat tillfälle.

Föräldraskapsstödjare

Liisa Himanka
08-706 88 05

Ulrica Nilsson Hagman
08-706 82 96

Lillemor Odelind
08-706 87 61

Stöd från Bris

Om man är vuxen och har frågor om ett barn kan man kontakta Bris kuratorer alla vardagar 9-12 på 0771-50 50 50.

Information för vuxna om barn på Bris hemsida Länk till annan webbplats.

I samarbete med krisinformation.se har Bris tagit fram en guide för hur vuxna prata med barn om coronaviruset.

Så pratar du med barn om coronaviruset Länk till annan webbplats.

Stöd till barn och unga

Barn kan varje dag ringa (telefonnummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Bris stöd till barn och unga har öppet vardagar 9-12 samt 14-21 måndag till söndag.

Mer information till barn och unga på Bris hemsida Länk till annan webbplats.

Här finns tips till barn och unga hur man kan hantera oro Länk till annan webbplats.

Anhörigstöd och samtalsstöd

Om du är orolig för egen del eller någon nära dig som inte mår bra, kontakta anhörigstöd. Du kan också boka ett samtal för egen del om du känner oro över din situation.

Mer om anhörigstöd och samtalsstöd

Frågor om privatekonomi

Om du känner oro kring din eller din familjs privata ekonomi kan du få råd och stöd via budget- och skuldrådgivningen. Kontakta:

Ann-Charlott Eriksson, telefon 08-706 84 30

Budget- och skuldrådgivning

Våld i hemmet

Tveka inte att kontakta oss om du eller någon du känner behöver hjälp. Det är viktigt att vi alla är särskilt uppmärksamma nu på om någon inte har det bra hemma. Kom ihåg att alla kan utsättas för våld oavsett kön, ålder eller sexuell läggning.

Ring till socialtjänsten om du behöver hjälp eller för att fråga om råd. Det gäller både dig som är vuxen och dig som är barn.

 • Mottagningen 08-706 88 00
  Telefontid: måndag-fredag kl 09.00–11.30

 • Brådskande ärenden under kontorstid (utöver telefontiden):
  Ring växeln och fråga efter mottagningens jour 08-706 80 00

 • Socialjouren (utanför kontorstid) : 010-444 05 00

 • Observera att vid akuta situationer ringa 112!

Du kan också kontakta:

För dig som utövar eller riskerar att utöva våld

"Välj att sluta" är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Hos dem får du möjlighet att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor.

Du når välj att sluta på telefonnummer: 020-555 666

Vill du hjälpa till?

Staden samarbetar med FRG (Frivilliga resursgruppen) för att kunna hjälpa äldre och personer som tillhör riskgrupper.

Vill du bli volontär? Läs mer på Frivilliga resursgruppens webbplats. Länk till annan webbplats.

För företagare

Åtgärder för att stötta företag

Tips på externt stöd för företagare

Nedan finns tips på externa aktörer och myndigheter där du kan få rådgivning för att komma igång och utveckla din verksamhet.

NyföretagarCentrum

Nyföretagarcentrum Solna Sundbyberg erbjuder kostnadsfri rådgivning vid start och utveckling av företag. Du kan bland annat få hjälp med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring samt gå på seminarier och aktiviteter.

Läs mer på Nyföretagarcentrums webbplats Länk till annan webbplats.

Verksamt.se

Samlad information och tjänster från flera olika myndigheter för dig som driver eller vill starta företag.

Läs mer på verksamt.se Länk till annan webbplats.

Utlysningar från Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag. Det gör de genom att stärka företag och regioner bland annat genom kunskap och finansiering.
Det ger direkt nytta till företag och förutsättningar för företag att möta framtidens utmaningar.

Nu är det möjligt att söka stöd för korttidsarbete Länk till annan webbplats.

Flera utlysningar hittar du här Länk till annan webbplats.

Information till dig som driver serveringsställe

Lättade restriktioner gäller EFTER 29 september!

Regeringen meddelade i veckan lättnader i restriktionerna. Vi vet att ni väntat länge på dessa nyheter, men tänk på att restriktionerna gäller fram tills 29 september!

Vi har samlat all information om de regler som gäller för serveringsställen från och med 1 juli 2021 på en särskild sida som du hittar här.

Övrig information om coronaviruset

Anmälan om trängsel på serveringar

Den som driver livsmedelsverksamhet måste se till att trängsel inte uppstår i lokaler, uteserveringar eller i köer. Du som noterar trängsel kan hjälpa till genom att berätta det du sett till personalen. Då kan personalen oftast få till en snabb rättelse och du har bidragit till att minska smittspridningen.

Ibland är det inte möjligt eller så har du redan hunnit gå förbi utan att reflektera över trängseln. Då kan du informera oss genom att fylla i vårt formulär.

För dig som behöver informationsmaterial

Här hittar du material som kan användas för att informera om coronaviruset i din verksamhet.

Informationsmaterial från Region Stockholm Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram material som kan användas för att minska smittspridning, den hittar du här Länk till annan webbplats..

Folkhälsomyndigheten har även tagit fram informationsmaterial på en rad olika språk, bland annat somaliska och arabiska. Du hittar översättningarna här Länk till annan webbplats..

Vårdgivarguiden har samlat informationsmaterial som du som vårdgivare kan använda på er webbplats eller skriva ut och sätta upp på mottagningen, eller dela ut till patienter. Kommunikationsstöd för vårdgivare. Länk till annan webbplats.

Information från myndigheter

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har bland annat sammanställt vanliga frågor och svar och information om vad du kan göra för att undvika spridning av smitta.

Region Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats. finns information om beredskapen i Stockholmsområdet. Där kan du även läsa om hemisolering Länk till annan webbplats..

Försäkringskassan

Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats. finns information om ersättningar, bland annat smittbärarpenning Länk till annan webbplats..

113 13

Du som har frågor om Coronaviruset kan ringa det nationella informationsnumret 113 13.
113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten och är öppet dygnet runt årets alla dagar.

Nyheter från Sundbybergs stad med anledning av coronaviruset


 • Nya rekommendationer för besök på äldreboenden
  Läs mer

 • Besöksrutiner på äldreboenden gäller även efter vaccination
  Läs mer

 • Frågor och svar om coronavirus och covid-19 i äldreomsorgen i Sundbybergs stad
  Läs mer

 • Simhallen stängs för allmänheten
  Läs mer

 • Skärpta allmänna råd för Stockholm förlängs
  Läs mer

 • Tillfälligt besöksstopp på Sundbybergs stads äldreboenden
  Läs mer

 • Vi begränsar antalet besökare i stadshusets reception
  Läs mer

 • Vi avråder från besök på äldreboenden
  Läs mer
Senast uppdaterad 10 september 2021