Information med anledning av coronaviruset

Sundbybergs stad fortsätter att följa händelseutvecklingen noga. Vi samverkar med ansvariga aktörer i regionen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Våra senaste uppdateringar:

 • 29 september: Besöksförbudet på äldreboenden upphör 1/10
 • 11 september: Uppdaterad information från Folkhälsomyndigheten för förskola/skola.
 • 8 september: Stöd till äldre: stödsamtal via Hjärnkoll
 • 18 augusti: Skolstart – i stort samma rutiner som tidigare förskola/grundskola, gymnasieelever tillbaka på skolorna. Vux blandar undervisning på skola med distansundervisning.
 • 29 juli: Privata vårdutförare – stadens ansökan om statsbidrag för merkostnader till följd av covid 19.
 • 1 juli: Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
 • 24 juni: Träna hemma med träffpunkterna.

Besök gärna krisinformation.selänk till annan webbplats för samlad information från ansvariga myndigheter.

Skydda dig och andra från smittspridning

Stanna hemma om du är sjuk!

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Resor

Från 13 juni gäller inte längre avrådan från icke nödvändiga resor enligt Folkhälsomyndighetens råd. Det innebär att personer utan symtom kan börja resa i Sverige från detta datum. Alla övriga regler och rekommendationer kvarstår.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Mer information

Har du frågor om coronaviruset och covid-19 utan att ha symtom ska du ringa 113 13.

Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stadens verksamheter

Förskola och skola

Verksamheten fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.länk till annan webbplats

Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt.

Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar, innan man kan återgå till förskola eller skola. Om barnet, efter de 7 dygnen, känner sig friskt men fortfarande har milda symtom som torrhosta och lätt snuva kan de gå tillbaka till förskola och skola.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19. Barnet ska då kunna gå i förskolan.

Information från Folkhälsomyndigheten till skolor och förskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Medarbetare, barn och elever stannar hemma om de är sjuka. Det gäller vid alla symtom på luftvägsinfektion, även lindriga.

Gymnasiet och vuxenutbildningen

Under våren bedrevs distansundervisning på både gymnasium och vuxenutbildning i Sundbybergs stad. Från och med 18 augusti bedriver inte gymnasiet längre distansundervisning utan eleverna kommer till skolan men med utspridda starttider för att inte belasta kollektivtrafiken mer än nödvändigt.

Vuxenutbildningen bedrivs nu med start efter sommaren både på plats i skolan och på distans.

Öppna förskolan

Verksamheten på öppna förskolan Junibacken har hållits stängd under våren men uteverksamhet har bedrivits i maj och juni. Från och med 11 augusti är uteverksamheten igång på Rissne ängar.

Äldre

Besöksförbudet på landets äldreboenden upphör den 1 oktober. Då gäller nya rutiner för besök. Läs mer om vad som gäller för besök här:

Frågor och svar om hur covid-19 påverkar och hanteras i äldreomsorgen.

Träffpunkter håller stängt, vissa aktiviteter erbjuds utomhus

Stadens träffpunkter för seniorer håller tillfälligt stängt från 16 mars 2020 för att minska risken för smittspridning bland äldre. Från 1 juni erbjuder däremot träffpunkterna aktiviteter utomhus för maximalt tio deltagare per pass.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller särskilt kontakter med äldre som är en riskgrupp.

Här kan du läsa informationen på finska/Täältä löydät tietoa suomeksilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du information om utomhusaktiviteter med träffpunkterna

Solbackens dagverksamhet stänger tillfälligt

Solbackens dagverksamhet stänger tillfälligt från och med fredagen den 27 mars. Solbackens verksamhet hålls stängd så länge Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer i riskgrupper att begränsa kontakter med andra människor så långt det går.

Kontakta myndighetsenheten om du vill ansöka om hjälp eller stöd

Du som har behov av andra insatser från äldreförvaltningen kan kontakta myndighetsenheten på telefon 08-706 80 00. De har telefontid klockan 9.00-10.00. Vid akuta behov även 13.00-15.00.

Kultur- och fritidsverksamhet

Simhallen, fritidsgårdarna, ungdomsmottagningen och kulturskolan håller öppet som vanligt. Biblioteken har minskat sina öppettider tills vidare. Se förändringarna här.

Verksamheterna för barn och unga följer de rekommendationer och riktlinjer som gäller för förskola och skola. Föreningar beslutar själva om hur de bedriver sin verksamhet.

Inställda evenemang

Foajétorsdag på Kulturcentrum och Soppkonsert på Allaktivitetshuset ställs tillfälligt in från den 16 mars till 31 augusti för att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset. Detta är en följd av Äldreförvaltningens beslut att tillfälligt stänga Träffpunkterna från och med samma datum. Föreningar som har aktiviteter för seniorer på Allaktivitetshuset är alla kontaktade och rekommenderas att tillfälligt ställa in alla aktiviteter från och med den 16 mars 2020.

Kultur Sundbyberg har ställt in alla kulturevenemang som skolföreställningar, konserter och elevframträdanden fram till 31 augusti..

Gräddö Sommarkollo 2020

Årets sommarkollo är inställt för att minska smittspridningen av coronaviruset. Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer är det okej att anordna sommarkollon, förutsatt att de går att genomföra utan risk för smittspridning av coronaviruset. Bland annat måste avståndet mellan sovplatser och sittplatser i matsalen och andra utrymmen vara tillräckligt stora.

Sundbybergs kollogård är en relativt trång gård. Barnen sover i våningssängar som står tätt och det finns inte några stora allmänna utrymmen. Det finns ingen möjlighet att öka avståndet mellan sovplatser och inga rymliga lokaler att vara i om det blir kallt och regn. Därför är det tyvärr inte är möjligt att genomföra årets kollo.

Staden erbjuder i år i stället en mängd andra sommarlovsaktiviteter för Sundbybergs barn och unga.

Boka och hyr lokaler

Allaktivitetshuset och kommer att öppna upp från och med augusti 2020 för bokningar med förändrade förutsättningar i varje lokal för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Se förändringarna här.

Kulturcentrum håller öppet för bokningar från och med augusti 2020 men med förändrade förutsättningar på grund av covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Se förändringarna här.

Stöd och hjälp

Stöd till äldre och riskgrupper

Kontakta stadens träffpunkter

Våra träffpunkter är tillfälligt stängda, men du som är senior kan ringa till träffpunkterna i stället. Du når oss på telefon 08-706 83 69 (Allén) eller 08-706 67 94 (Hallonbergen). Om vi inte svarar, tala in ett meddelande så ringer vi upp. Vi kan prata en stund eller hjälpa dig att hitta rätt stöd.

Träffpunkterna skriver också veckobrev till dem vi har på sändlista. Mer information finns på träffpunkternas webbsidor.

Träffpunkten Allén

Träffpunkten Hallonbergen

Stödsamtal via Hjärnkoll

Om du känner oro eller ensamhet med anledning av coronavirusets följder så kan det vara skönt att prata med någon som vet hur det känns. Hjärnkoll erbjuder därför gratis gruppsamtal via telefon, där du som är 70 år eller äldre får möjlighet att prata med andra i samma situation.

Läs mer om samtalen och hur du anmäler digPDF

Trygghetsringning

Trygghetsringningen är till för dig som känner behov av extra trygghet i vardagen och saknar daglig kontakt med anhöriga eller hemtjänst. Trygghetsringningen är kostnadsfri.

Läs mer om Trygghetsringning

Träna hemma med träffpunkterna

På stadens träffpunkter kan du som är senior vanligtvis träna gratis. Nu när vi håller stängt på grund av coronapandemin kan du i stället följa vårt digitala träningsprogram med särskilt anpassade övningar.

Träna med träffpunkterna

Hjälp med att handla eller annat praktiskt

Sundbybergs stad samarbetar med FRG (Frivilliga resursgruppen) för att du som är äldre eller i riskgrupp ska få den hjälp som du behöver. Det kan till exempel vara att hjälpa till med praktiska saker, som att handla mat eller apoteksvaror. Du kan också vända dig till oss om du behöver prata med någon eller har funderingar och frågor.

Du når frivilligsamordnare på telefonnummer 072-365 33 53 eller via e-post: luan@hotmail.com

Söka hjälp där det behövs biståndsbeslut

Om du har behov av stöd som inte går att ordna via anhöriga eller frivilliga kan du vända dig till äldreförvaltningens myndighetsenhet. Då får du kontakt med en biståndshandläggare. Handläggaren utreder dina behov och beslutar om vad du kan få hjälp med.

Läs mer om stöd och hjälp till äldre

Stöd till föräldrar och barn

Du som är förälder, eller blivande förälder, kan få råd och stöd av våra föräldraskapsstödjare via telefon. Detta gäller från och med 20 mars 2020 och tills vidare.

Om vi inte kan svara kan du lämna ett meddelande så ringer vi upp dig senast nästa arbetsdag. Annars är du välkommen att försöka igen vid annat tillfälle.

Föräldraskapsstödjare

Liisa Himanka
08-706 88 05

Ulrica Nilsson Hagman
08-706 82 96

Lillemor Odelind
08-706 87 61

Stöd från Bris

Om man är vuxen och har frågor om ett barn kan man kontakta Bris kuratorer alla vardagar 9-12 på 0771-50 50 50.

Information för vuxna om barn på Bris hemsidalänk till annan webbplats

I samarbete med krisinformation.se har Bris tagit fram en guide för hur vuxna prata med barn om coronaviruset.

Så pratar du med barn om coronavirusetlänk till annan webbplats

Stöd till barn och unga

Barn kan varje dag ringa (telefonnummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Bris stöd till barn och unga har öppet vardagar 9-12 samt 14-21 måndag till söndag.

Mer information till barn och unga på Bris hemsidalänk till annan webbplats

Här finns tips till barn och unga hur man kan hantera orolänk till annan webbplats

Anhörigstöd och samtalsstöd

Om du är orolig för egen del eller någon nära dig som inte mår bra, kontakta anhörigstöd. Du kan också boka ett samtal för egen del om du känner oro över din situation.

Mer om anhörigstöd och samtalsstöd

Frågor om privatekonomi

Om du känner oro kring din eller din familjs privata ekonomi kan du få råd och stöd via budget- och skuldrådgivningen. Kontakta:

Ann-Charlott Eriksson, telefon 08-706 84 30

Budget- och skuldrådgivning

Våld i hemmet

Tveka inte att kontakta oss om du eller någon du känner behöver hjälp. Det är viktigt att vi alla är särskilt uppmärksamma nu på om någon inte har det bra hemma. Kom ihåg att alla kan utsättas för våld oavsett kön, ålder eller sexuell läggning.

Ring till socialtjänsten om du behöver hjälp eller för att fråga om råd. Det gäller både dig som är vuxen och dig som är barn.

 • Mottagningen 08-706 88 00
  Telefontid: måndag-fredag kl 09.00–11.30

 • Brådskande ärenden under kontorstid (utöver telefontiden):
  Ring växeln och fråga efter mottagningens jour 08-706 80 00

 • Socialjouren (utanför kontorstid) : 010-444 05 00

 • Observera att vid akuta situationer ringa 112!

Du kan också kontakta:

För dig som utövar eller riskerar att utöva våld

"Välj att sluta" är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Hos dem får du möjlighet att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor.

Du når välj att sluta på telefonnummer: 020-555 666

Vill du hjälpa till?

Staden samarbetar med FRG (Frivilliga resursgruppen) för att kunna hjälpa äldre och personer som tillhör riskgrupper.

Vill du bli volontär? Kontakta frivilligsamordnare via e-post: kajkaj@comhem.se 

För företagare

Åtgärder för att stötta företag

Krisledningsnämnden i Sundbybergs stad beslutade torsdagen den 26 mars om ett antal åtgärder för att stötta Sundbybergs näringsidkare. Tanken är att åtgärderna ska underlätta och minska de negativa effekterna på näringsidkarnas verksamheter som följer spridningen av Coronaviruset.

Sundbybergs åtgärder:

 • Tidsfristen för lokala näringsidkare att betala fakturor från staden förlängs till 90 dagar avseende tillstånd och tillsyn för serveringstillstånd, livsmedel, miljö- och hälsa, markupplåtelser samt lokalhyror. Beslutet avser år 2020.
 • Staden ska vara generös med att bevilja ytterligare anstånd med fakturor till det lokala näringslivet efter begäran. Beslutet avser år 2020.

 • Staden ska korta ner betaltiden för fakturor som ställts till staden. Beslutet avser år 2020.

 • Perioden för säsongsmässiga uteserveringar fastställs att gälla från och med den 27 mars 2020 till den 15 oktober 2020 för att underlätta för restauranger och caféer som vill flytta ut sin verksamhet på gator och torg.
 • Staden skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. Beslutet gäller fram till den 31 augusti 2020.

 • Staden ska vara generös med avgiftsfria avbokningar vid stadens anläggningar. Beslutet gäller fram till 31 augusti 2020.

 • Staden ska inför en timme avgiftsfri parkering i affärsnära lägen och högre avgift från och med andra timmen. Efter beslut i stadsmiljö- och tekniska nämnden den 25 augusti och kommunfullmäktige den 28 september förlängs det här till 31 december 2020.
 • Krisledningsnämnden överlämnar till Koncernen Sundbybergs stadshus AB med dotterbolag att se över vilka åtgärder de kan och ska vidta som underlättar för det lokala näringslivet.

 • Stadsledningskontoret får i uppdrag att bedöma behov av fortsatta åtgärder för att mildra effekterna med anledning av spridningen av Covid-19 och återkomma till krisledningsnämnden med förslag till åtgärder där nämndens beslut är nödvändiga.

Förvaltaren ger tre hyresfria månader

Förvaltaren ger sina lokalhyresgäster inom sektorer sällanköp, restaurang och vissa andra verksamheter tre hyresfria månader under april, maj och juni. Förvaltaren tar en direkt kontakt med aktuella verksamheter.

Alla företag får även möjligheten till månadsbetalning av lokalhyran istället för kvartalsvis i förskott.

Tips på externt stöd för företagare

Nedan finns tips på externa aktörer och myndigheter där du kan få rådgivning för att komma igång och utveckla din verksamhet.

NyföretagarCentrum

Nyföretagarcentrum Solna Sundbyberg erbjuder kostnadsfri rådgivning vid start och utveckling av företag. Du kan bland annat få hjälp med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring samt gå på seminarier och aktiviteter.

Läs mer på Nyföretagarcentrums webbplats länk till annan webbplats

Verksamt.se

Samlad information och tjänster från flera olika myndigheter för dig som driver eller vill starta företag.

Läs mer på verksamt.se länk till annan webbplats

Utlysningar från Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag. Det gör de genom att stärka företag och regioner bland annat genom kunskap och finansiering.
Det ger direkt nytta till företag och förutsättningar för företag att möta framtidens utmaningar.

Nu är det möjligt att söka stöd för korttidsarbete länk till annan webbplats

Flera utlysningar hittar du här länk till annan webbplats

Övrig information om coronaviruset

Viktig påminnelse: trängsel får inte förekomma på serveringar

Alla måste hjälpas åt för att minska risken för smitta. Om det redan är fullt på restaurangen – gå inte dit.

Den som driver livsmedelsverksamhet måste se till att trängsel inte uppstår i lokaler, uteserveringar eller i köer. Du som noterar trängsel kan hjälpa till genom att berätta det du sett till personalen. Då kan personalen oftast få till en snabb rättelse och du har bidragit till att minska smittspridningen.

Ibland är det inte möjligt eller så har du redan hunnit gå förbi utan att reflektera över trängseln. Då kan du informera oss genom att fylla i vårt formulär.

Vad händer när vi fått in din anmälan om trängsel

Vi tar hand om alla inkomna anmälningar. Inspektörer kontaktar företagaren och uppmanar till rättelse. Uppmaningen följs upp med ett kontrollbesök och i de allra flesta fall har företagaren rättat till bristerna. Noterar vi att det fortfarande finns risk för smittspridning, har vi ett samtal med företagaren om vad mer som behöver göras och återbesök efterföljer. Visar det sig att trängsel kvarstår kan samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen på delegation av byggnads- och tillståndsnämnden besluta om att stänga verksamheten.

Den 1 juli trädde lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ikraft. Den innebär att kommunen får mandat att både förelägga om åtgärder och att besluta att förbjuda hela eller delar av verksamheten.

Beslut om mat- och dryckesservering

Folkhälsomyndigheten har beslutat att endast tillåta bordsservering på restauranger, kaféer, nattklubbar och barer. Beslutet gäller från 25 mars och tills vidare.

Det blir alltså ingen barservering och borden måste glesas ut. Hämtmat kommer däremot att tillåtas och bufféer förbjuds inte heller.

För att hålla din bufféservering öppen måste du uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m.länk till annan webbplats" samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Livsmedelsverket har publicerat frågor och svar om vad som gäller och de uppdateras när det kommer ny information. Du hittar sidan härlänk till annan webbplats.

Beslut om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Från och med den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet är fattat av regeringen.

Polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 50 deltagare. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Vad menas med allmän sammankomst?

Med allmän sammankomst avses:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Vad innebär offentlig tillställning?

Med offentlig tillställning avses:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
 • danstillställningar
 • tivolinöjen och festtåg
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.

Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Läs mer om detaljer och svar på vanliga frågor hos Polisenlänk till annan webbplats.

Information från myndigheter

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har bland annat sammanställt vanliga frågor och svar och information om vad du kan göra för att undvika spridning av smitta.

Region Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Stockholms webbplatslänk till annan webbplats finns information om beredskapen i Stockholmsområdet.

113 13

Du som har frågor om Coronaviruset kan ringa det nationella informationsnumret 113 13.
113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten och är öppet dygnet runt årets alla dagar.

Information in other languages

You can find information in English and frequently asked questions about the corona virus (covid-19) here:
Public Health Agency of Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information in several other languages is also published at the Public Health Agency of Sweden and you will find it here: corona virus information in different languageslänk till annan webbplats.

The City of Sundbyberg pays close attention to any updated advice given by the Public Health Agency of Sweden.

If you have any questions about the coronavirus, please call 113 13, a national information number. All information provided via 113 13 is verified information, i.e. it has been confirmed the Public Health Agency of Sweden. From abroad, call +46 (0)77 33 113 13.

If you have questions about symptoms you may have, please call the Stockholm Region health line 1177 (phone number +461177). The support line is answered and staffed by medical personnel.

We can all help by following the recommendations of frequently washing hands, cover our mouth with the sleeve when coughing and sneezing, and stay at home if we feel ill.

Elderly care

As the elderly are a risk group, relatives and friends should avoid visiting elderly homes. And never visit if you have respiratory symptoms. This also applies to mild symptoms.

Please also avoid to share and spread false or uncertain information about the coronavirus.

Ladda ner informationsmaterial

Lättläst information om coronaviruset

(Text hämtad från Stockholms stad)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Just nu sprids viruset corona
över hela världen.

Corona orsakar en sjukdom
som heter covid-19.
Sjukdomen kan vara farlig
för äldre personer
och för personer som redan är sjuka.

Därför behöver alla hjälpas åt
att minska risken
för att corona sprids.

Så här kan du hjälpa till:

Tvätta händerna
Tvätta händerna ofta och noggrant
med tvål och vatten.
Då minskar risken att smittas.

Använd handsprit
om du inte kan tvätta dig
med tvål och vatten.

Hosta och nys i armvecket!

Stanna hemma om du känner dig sjuk

Har du något av de här symtomen
ska du stanna hemma
från skolan eller jobbet
tills du är helt frisk
och två dygn till.

 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Problem med dina luftvägar
 • Feber

Du ska också låta bli att gå till
bibliotek eller andra platser
där det är många människor.

Skydda de äldre och de mest sårbara

Har du anhöriga eller bekanta
som bor på äldreboende
ska du inte besöka dem.
Det gäller även om du är helt frisk.

Besök inte anhöriga på sjukhus
om det går att undvika.
Låt bli sådana besök helt
om du känner dig sjuk.

Besök äldre i deras hem
endast om det verkligen är nödvändigt.

Då minskar risken att smittan sprids
till dem som riskerar att drabbas mest
av corona-viruset.

Förskola och skola

Alla barn och elever som är friska
kan gå till förskolan och skolan.

Men har ditt barn
något av de här symtomen
ska ditt barn stanna hemma.

 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Problem med luftvägar
 • Feber

Ditt barn ska stanna hemma
tills det är helt friskt
och två dygn till.

Blir ditt barn sjukt på förskolan
eller skolan
ska du hämta ditt barn direkt.

Sprid inte falsk information

Ibland när det händer viktiga saker
börjar falska rykten att spridas.

Hjälp till att hindra falska rykten.
Tänk efter vem du har fått informationen av,
och fundera över om det du har hört
är sant.

Så här jobbar Sundbybergs stad

Sundbybergs stad följer
Folkhälsomyndighetens
råd om viruset corona.

Vi arbetar även tillsammans
med andra myndigheter
och organisationer
för att hindra att viruset sprids.

Har du frågor om coronaviruset?

Ring telefonnummer 113 13,
Sveriges nationella informationsnummer.

För äldre, sjuka och personal inom vård och omsorg

På regeringen.se kan du läsa nyheter som berör äldre, sjuka och risk-grupper.

Klicka här för att läsa lättläst information på regeringen.selänk till annan webbplats

Teckenspråkstolkad information

Teckenspråkstolkad information från krisinformation.selänk till annan webbplats

Minska risken att bli sjuk - film på teckenspråk från 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information med bildstöd

Information med bildstöd för barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning hos Riksförbundet DHBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Korten kan även användas som tolkhjälp för de som inte kan läsa)

Nyheter från Sundbybergs stad med anledning av coronaviruset


 • Frågor och svar om coronavirus och covid-19 i äldreomsorgen i Sundbybergs stad
  Läs mer

 • Seniormässan 2020 är inställd
  Läs mer

 • Frågor och svar om coronavirus och covid-19 i äldreomsorgen i Sundbybergs stad
  Läs mer

 • Företagare – så kan du bidra till minskad smittspridning i sommar
  Läs mer

 • Glad nationaldag önskar Sundbybergs stad!
  Läs mer

 • Träffpunkterna startar utomhusaktiviteter den 1 juni
  Läs mer

 • Frågor och svar om coronavirus och covid-19 i äldreomsorgen i Sundbybergs stad
  Läs mer

 • Viktig påminnelse – trängsel får inte förekomma på serveringar
  Läs mer
Senast uppdaterad 29 september 2020