Din säkerhet

I Sundbybergs stad och i övriga delar av samhället finns flera resurser beredda att hjälpa dig vid olika typer av nödlägen. Mycket kan du dock göra själv för din egen trygghet och säkerhet. Dels kan du undvika att vissa nödlägen uppstår och dels minska konsekvenserna om olyckan är framme.

Hjärtstartare

Varje dag drabbas 27 personer i Sverige av hjärtstopp. Bara en klarar sig men chansen att överleva är mycket större om det finns en hjärtstartare i närheten.

Sundbybergs stad tillhandahåller hjärtstartare i simhallen, biblioteken och i stadshuset. Det finns hjärtstartare runt om i Sundbyberg och dessa går att hitta via hjärtstartarregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghetsringning

Sundbybergs trygghetsringning är en kostnadsfri telefontjänst för alla boende i Sundbyberg som önskar en extra trygghet om något skulle hända i hemmet. Syftet är att ingen ska behöva bli liggande sjuk, skadad eller ensam hemma utan att kunna påkalla hjälp.

Hur kan du förebygga?

Du som privatperson kan vara mer eller mindre förberedd på olika typer av olyckor och händelser. Här följer några länkar till sidor där du får tips om hur du kan förebygga olyckor och vara förberedd om en allvarlig händelse inträffar.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

Din säkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

Trafiksäkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Flera hundra personer omkommer och tusentals skadas varje år på de svenska vägarna. Det satsas mycket på trafiksäkerheten men vilken effekt dessa satsningar har för din säkerhet beror till stor del på dig själv. Det är viktigt att du är försiktig i trafiken! Här får du några råd om hur du själv kan minska riskerna.

Du kan få mer värdefull information om trafiksäkerhet genom att besöka Trafikverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida eller den hemsida som tillhör Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bostadssäkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Runt 30 procent av alla olycksfall som resulterar i personskador sker i det egna hemmet. Med rätt kunskaper hade de flesta av dessa olyckor kunnat undvikas. Här kan du se hur du på egen hand kan göra ditt boende säkrare.

Brandsäkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De vanligaste brandorsakerna i hus och lägenheter är torrkokning, bortglömda stearinljus, sängrökning samt barn som leker med elden. Här kan du hitta mer information om hur du ska göra för att undvika bränder.

Viktiga telefonnummer

112: Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. Befinner du dig inte i en akut fara ska du inte ringa 112 utan använda dig av något av de andra nummer som finns för hjälp och information.

113 13: Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information vid allvarliga olyckor och kriser.

114 14: Ring 112 för att larma Polisen. Numret 114 14 används för övriga ärenden som gäller polisanmälan, tips och upplysningar.

1177: Ring 1177 om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver prata med en sjuksköterska eller om du vill få hjälp med att hitta rätt i vården. Vid akuta, livshotande tillstånd ska du alltid ringa 112.

Senast uppdaterad 10 mars 2021