VIDA-projektet

Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet (VIDA) är ett projekt som ska leda till social inkludering i samhället för nyanlända. Projektet ägs av Länsstyrelsen i Stockholm och ska etablera en modell där kommuner, Arbetsförmedlingen och det civila samhällets organisationer samverkar. Projektet medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och bygger på NAD-metoden, en modell som tagits fram i Skåne.

Civilsamhället som arena för social inkludering

Det civila samhället utgör en viktig samhällsarena för gemenskap och kontakter mellan människor i Sverige. Genom att ge nyanlända kontakter med civilsamhället kan de få möjlighet att öva svenska och få kontakter som kan leda vidare till jobb. Engagemang i civilsamhällets organisationer kan erbjuda kamratskap utifrån gemensamma intressen. Det kan även bryta isolering och bidra till att förbättra både den fysiska och psykiska hälsan. I VIDA ska nyanlända få möjlighet att inom ramen för sina etableringsplaner eller kommunala åtgärdsplaner ta del av en föreningsaktivitet.

Var finns VIDA?

VIDA drivs av Länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete med ett tiotal kommuner och Arbetsförmedlingen. Arbetet är fördelat på tre noder och nod väst består av Solna, Ekerö och Sundbyberg samt det gemensamma Arbetsförmedlingskontoret.

VIDA i Solna, Ekerö och Sundbyberg

VIDA i Solna, Ekerö och Sundbyberg startades under hösten 2016 och har haft tre informationsmöten för aktörer i civilsamhället. Uppstarten fortsatte med en dialogprocess där projektets samtliga intressenter tillsammans definierade vad en VIDA aktivitet innehåller. Dialogprocessen har lett till ett ramverk för VIDA-aktiviteter och en blankett för anmälan av VIDA-aktiviteter. Föreningar som tar emot VIDA-deltagare får en engångsersättning om 1500 kronor per deltagare.

Ramverk för VIDA-aktiviteter Pdf, 209.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Är du intresserad av att erbjuda en VIDA-aktivitet, fyll i anmälningsblanketten och skicka den med e-post till föreningssamordnare Lina Johansson, lina.johansson@ekero.se.

Anmälningsblankett Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 26 februari 2019