Ny i Sverige

Sundbybergs stad har ett avtal med Länsstyrelsen om att ta emot ett antal flyktingar per år. Det är antingen kvotflyktingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller personer som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden i Sverige och har fått uppehållstillstånd.

Kommunens ansvar

För dessa personer, och andra nyanlända som bosätter sig i kommunen på egen hand, ansvarar Sundbybergs stad för att ordna med undervisning i svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och övrig service som finns för alla invånare såsom skola, förskola och äldreomsorg.

Sundbyberg får statsbidrag för flyktingmottagandet, dels genom en schablonersättning för varje mottagen person och dels genom en årlig grundersättning.

Ekonomiskt bistånd för nyanlända

När en person får uppehållstillstånd stoppas ersättningen från Migrationsverket. Då kan den som är nyanländ söka ekonomiskt bistånd från Sundbybergs stad. Det kan vara pengar till hyra, mat och kläder som behövs innan personen får sin etableringsersättning. Läs mer om ekonomiskt bistånd för nyanlända här.

Samhällsorientering för utökad målgrupp

Från och med 1 maj 2013 har målgruppen för samhällsorientering utökats till att omfatta fler nyanlända invandrare.

Kommunen ska även erbjuda samhällsorientering till anhöriginvandrare i åldern 18-64 år. Det här gäller de som folkbokförts första gången i en kommun efter april 2013. Kommunens ansvar att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun.

Följande grupper omfattas inte av den utökade målgruppen: ungdomar i gymnasieskolan, EU/EES-medborgare, arbetskraftsinvandrare samt gäststuderande/gästforskare.  

Etableringsinsatser

Sedan 1 december 2010 har Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för etablering av vissa nyanlända. Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringsinsatser som ska hjälpa dig att komma i arbete och att komma in i samhället.

Etableringsinsatser kan gälla för dig som nyligen fått uppehållstillstånd som flykting, eller om du nyligen har flyttat till en anhörig i Sverige som har fått uppehållstillstånd som flykting för högst 6 år sedan.

Du ska också vara:

  • mellan 20 och 64 år, eller
  • mellan 18 och 19 år och inte ha föräldrar i Sverige.

Så fort du har fått ditt uppehållstillstånd ska du som bor i Sundbyberg ta kontakt med Arbetsförmedlingen på Englundavägen 13 i Solnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som deltagare i etableringsprogrammet får du etableringsersättning som Arbetsförmedlingen fattar beslut om. Det är Försäkringskassan som betalar ut ersättningen.

 

Senast uppdaterad 26 mars 2018