Social gemenskap

Sundbybergs stad har överenskommelser med ...

  • Centrumkyrkan
  • Frälsningsarmén

Träffpunkterna för social gemenskap är till för dig som har missbruksproblem. För mer information, se respektive webbplats .

Senast uppdaterad 25 maj 2016