Behandling

Enheten för beroende och socialpsykiatri inom sektorn för välfärd och omsorg arbetar med utredning av personer med missbruksproblematik.

Om du önskar stöd och behandling för missbruks- eller beroendeproblematik, kontakta socialtjänstens mottagning som hjälper dig vidare.

Du och socialsekreteraren gör tillsammans en kartläggning av din situation och kan därefter komma fram till en lämplig behandling.

Sundbyberg har en egen öppenvårdsverksamhet, Öppenvård vuxen, som erbjuder behandling och motiverande samtal. Teamet har öppet alla vardagar.

Senast uppdaterad 17 maj 2023