Merkostnader till följd av
covid 19

Socialstyrelsen erbjuder kommuner och regioner att ansöka om statsbidrag för merkostnader under pandemin covid-19.

Du som är privat utförare och som har ett pågående avtal med Sundbybergs stad kan fram till den 12 augusti 2020 lämna in underlag för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19. Specificerade kostnader ska vara skäliga och direkt kopplade till det uppdrag som reglerats i avtal med Sundbybergs stad.

Statsbidraget ska stödja verksamheter ekonomiskt inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Det underlag som du skickar in till Sundbybergs stad kommer att behandlas i enlighet med förordningen och Socialstyrelsens anvisningar.

Statsbidraget (förordning 2020:193) omfattar skäliga merkostnader för perioden 1 februari–30 november och fördelas efter ansökningsförfarande vid två tillfällen under året. Sundbybergs stad ska lämna ansökan till Socialstyrelsen senast 31 augusti respektive 30 november.

Frågor och svar

Har du frågor om statsbidraget till följd av covid-19 kan du läsa mer på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där lägger de löpande upp fler frågor och svar under ansökningstiden.

Gör så här för att lämna in underlag

Fyll i nedanstående formulär med vilka merkostnader ni haft samt hur prognosen ser ut resten av året. När du klickar på Skicka-knappen skickas formuläret automatiskt till kommunstyrelsen@sundbyberg.se.

Skannade kopior av verifikat på de faktiska kostnaderna, till exempel fakturakopior eller kvitton, mejlas till kommunstyrelsen@sundbyberg.se. Om du får ett felmeddelande att underlagen överskrider maxgränsen för att skicka e-post kan du komprimera filen.

Du kan också posta verifikaten till Sundbybergs stad, Kommunstyrelsen, Östra Madenvägen 4, 172 92 Sundbyberg.

Ytterligare underlag kan komma att krävas in.

Om du har skickat in underlaget och upptäcker att någonting har blivit fel, eller att du behöver komplettera, fyll inte i formuläret igen. E-posta istället dina ändringar eller tillägg till kommunstyrelsen@sundbyberg.se.

Fyll i formuläret nedan och skicka in senast den 12 augusti.

Formulär för beskrivning av merkostnader 2020 till följd av covid-19

Beskrivning
Område 1
Kostnader för perioden 1 februari–31 augusti
Område
Merkostnad (kr)
1a. Personal inom hälso- och sjukvård
1b. Personal inom socialtjänstens omsorg
1c. Provtagning av personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
2. Smittskyddsåtgärder
3a. Personlig skyddsutrustning
3b. Provtagningsmaterial
3c. Medicinteknisk utrustning
3d. Läkemedel
4a. Sjukvårdsrådgivning
4b. Informationsinsatser till allmänheten
5a. Anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande
5b. Skyndsamma transporter
Summa
Prognos för perioden 1 september–31 december
Ange prognosticerade merkostnader för resten av året (1 sep–30 dec). Det prognostiserade beloppet utgör underlag inför planeringen av nästa omgång med sista ansökningsdatum den 30 november 2020.
Prognostiserade kostnader (1 september–31 december)
Prognostiserade belopp
1a. Personal inom hälso- och sjukvård
1b. Personal inom socialtjänstens omsorg
1c. Provtagning av personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
2. Smittskyddsåtgärder
3a. Personlig skyddsutrustning
3b. Provtagningsmaterial
3c. Medicinteknisk utrustning
3d. Läkemedel
4a. Sjukvårdsrådgivning
4b. Informationsinsatser till allmänheten
5a. Anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande
5b. Skyndsamma transporter
Summa
Personuppgifter, uppgiftslämnare
Bekräfta inskickat underlag
Bekräfta inskickat underlag

Information om behandling av personuppgifter
Information om behandling av personuppgifter

Senast uppdaterad 15 september 2020