Merkostnader till följd av
covid 19

Socialstyrelsen erbjuder kommuner och regioner att ansöka om statsbidrag för merkostnader under pandemin covid-19.

Du som är privat utförare och som har ett pågående avtal med Sundbybergs stad kan fram till den 26 april 2021 lämna in underlag för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19. Specificerade kostnader ska vara skäliga och direkt kopplade till det uppdrag som reglerats i avtal med Sundbybergs stad.

Statsbidraget ska stödja verksamheter ekonomiskt inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Det underlag som du skickar in till Sundbybergs stad kommer att behandlas i enlighet med förordningen och Socialstyrelsens anvisningar.

Statsbidraget (förordning 2020:193) omfattar skäliga merkostnader för perioden 1 februari-31 december 2020. Sundbybergs stad ska lämna ansökan till Socialstyrelsen senast 30 april.

Frågor och svar

Har du frågor om statsbidraget till följd av covid-19 kan du läsa mer på Socialstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats Där lägger de löpande upp fler frågor och svar under ansökningstiden.

Gör så här för att lämna in underlag

Fyll i nedanstående formulär med vilka merkostnader ni haft. Merkostnaderna inte får vara sådana merkostnader som redan beviljats ersättning från Socialstyrelsen vid tidigare ansökningstillfälle. När du klickar på "skicka-knappen" skickas formuläret automatiskt till kommunstyrelsen@sundbyberg.se.

Skannade kopior av verifikat på de faktiska kostnaderna, till exempel fakturakopior eller kvitton, mejlas till kommunstyrelsen@sundbyberg.se. Om du får ett felmeddelande att underlagen överskrider maxgränsen för att skicka e-post kan du komprimera filen.

Du kan också posta verifikaten till:
Sundbybergs stad Kommunstyrelsen
Östra Madenvägen 4
172 92 Sundbyberg.

Ytterligare underlag kan komma att krävas in.

Om du har skickat in underlaget och upptäcker att någonting har blivit fel, eller att du behöver komplettera, fyll inte i formuläret igen. E-posta istället dina ändringar eller tillägg till kommunstyrelsen@sundbyberg.se.

Fyll i formuläret nedan och skicka in senast den 26 april.

Formulär för beskrivning av merkostnader 2020 till följd av covid-19

Område 1Område 2

Område 3
Område 4
Kostnader för perioden
Ange nedlagda merkostnader som ni ansöker om statsbidrag för. Ange kostnaderna exklusive moms.
Område

Personuppgifter, uppgiftslämnare
Bekräfta inskickat underlag * (obligatorisk)
Bekräfta inskickat underlag

Information om behandling av personuppgifter * (obligatorisk)
Information om behandling av personuppgifter


Senast uppdaterad 6 april 2021