Merkostnader till följd av
covid 19

Socialstyrelsen erbjuder kommuner och regioner att ansöka om statsbidrag för merkostnader under pandemin covid-19.

Du som är privat utförare och som har ett pågående avtal med Sundbybergs stad kan fram till den 22 november 2020 lämna in underlag för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19. Specificerade kostnader ska vara skäliga och direkt kopplade till det uppdrag som reglerats i avtal med Sundbybergs stad.

Statsbidraget ska stödja verksamheter ekonomiskt inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Det underlag som du skickar in till Sundbybergs stad kommer att behandlas i enlighet med förordningen och Socialstyrelsens anvisningar.

Statsbidraget (förordning 2020:193) omfattar skäliga merkostnader för perioden 1 februari–30 november. Sundbybergs stad ska lämna ansökan till Socialstyrelsen senast 30 november.

Frågor och svar

Har du frågor om statsbidraget till följd av covid-19 kan du läsa mer på Socialstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats Där lägger de löpande upp fler frågor och svar under ansökningstiden.

Gör så här för att lämna in underlag

Fyll i nedanstående formulär med vilka merkostnader ni haft samt hur prognosen ser ut resten av året. Merkostnaderna inte får vara sådana merkostnader som redan beviljats ersättning från Socialstyrelsen vid tidigare ansökningstillfälle. När du klickar på "skicka-knappen" skickas formuläret automatiskt till kommunstyrelsen@sundbyberg.se.

Skannade kopior av verifikat på de faktiska kostnaderna, till exempel fakturakopior eller kvitton, mejlas till kommunstyrelsen@sundbyberg.se. Om du får ett felmeddelande att underlagen överskrider maxgränsen för att skicka e-post kan du komprimera filen.

Du kan också posta verifikaten till:
Sundbybergs stad Kommunstyrelsen
Östra Madenvägen 4
172 92 Sundbyberg.

Ytterligare underlag kan komma att krävas in.

Om du har skickat in underlaget och upptäcker att någonting har blivit fel, eller att du behöver komplettera, fyll inte i formuläret igen. E-posta istället dina ändringar eller tillägg till kommunstyrelsen@sundbyberg.se.

Fyll i formuläret nedan och skicka in senast den 22 november.

Formulär för beskrivning av merkostnader 2020 till följd av covid-19

Område 1Område 2

Område 3
Område 4
Kostnader för perioden
Ange nedlagda samt prognostiserade merkostnader (för oktober och november finns det möjlighet att prognostisera kostnader som inte har hunnit bokföras) som ni ansöker om statsbidrag för. Ange kostnaderna exklusive moms.
Område

Prognos för december
Ange planerade kostnader för december. Det prognostiserade beloppet ingår inte i denna ansökan utan utgör underlag för eventuell ersättning gällande enbart december.
Prognostiserade belopp

Personuppgifter, uppgiftslämnare
Bekräfta inskickat underlag * (obligatorisk)
Bekräfta inskickat underlag

Information om behandling av personuppgifter * (obligatorisk)
Information om behandling av personuppgifter


Senast uppdaterad 13 januari 2021