Undersökningar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen deltar under hösten 2017 i två brukarundersökningar. Genom enkäter frågar vi våra brukare vad de tycker om oss. Informationen är viktig i vårt förbättringsarbete.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomför en nationell brukarundersökning för individ- och familjeomsorgen. I Sundbybergs stad motsvaras IFO av myndighetsavdelningen, det vill säga enheterna för barn och ungdom, ekonomiskt bistånd samt vuxen och omsorg. Genom att delta i brukarundersökningen får vi möjlighet att jämföra oss med andra kommuner runt om i landet.

Undersökningen genomförs under september och oktober 2017. Enkäten finns tillgänglig på svenska, engelska, finska, arabiska, dari, pashto, somaliska och tigrinja.

I enkäterna finns frågor inom fem kvalitetsområden:

  • Information
  • Tillgänglighet
  • Bemötande
  • Delaktighet
  • Förändring

Läs mer på SKL:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Verksamheter för personer med funktionsnedsättning (utförande)

Tillsammans med SKL genomför vi också en brukarundersökning för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att kunna jämföra hur brukare upplever kvaliteten inom verksamheterna. Resultaten ska sedan användas för jämförelser mellan kommuner och över tid.

I enkäterna finns frågor inom tre kvalitetsområden:

  • självbestämmande
  • trygghet
  • bemötande

Läs mer på SKL:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Resultaten från undersökningarna

Resultaten från enkäterna kommer att finnas tillgängliga här på hemsidan i början av 2018. Då kommer det också att finnas möjlighet att jämföra med andra kommuner.

Se förra årets resultat:

Funktionsnedsättning (FN)öppnas i nytt fönster

Individ och familj (IFOöppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 22 augusti 2017