Kvalitet inom social- och arbetsmarknadsområdet

Inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen pågår ett utvecklingsarbete av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Inom ramen för ledningssystemet pågår bland annat en vidareutveckling av avvikelserapportering och klagomålshantering. Förvaltningen arbetar också med att jämföra och analysera resultat av brukarundersökningar.

Senast uppdaterad 3 februari 2016