Foto på händer. Foto: Fredrik Hjerling

Värdighetsgarantier

Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är.

Den 1 januari 2011 trädde en ny bestämmelse i kraft i socialtjänstlagen om vär­degrund inom äldreomsorgen. Syftet med värdegrunden är att tydliggöra etiska värden och normer som ska vara grunden för arbetet inom äldreomsorgen.

Värdegrunden för äldreomsorgen och de lokala värdighetsgarantierna för Sundbybergs stad är utgångspunkten för alla medarbetare i äldreomsorgen och ett redskap för att tillgodose behoven hos just dig som tar del av äldreomsorgen.

Lokala värdighetsgarantier ska tydliggöra för dig och för dina närstående vad ni kan förvänta sig av äldreomsorgen i Sundbybergs stad.

Äldrenämnden i Sundbybergs stad fastställde lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i februari 2013.

Värdighetsgarantierna gäller självklart för all verksamhet oavsett regi.

Värdighetsgarantier biståndsenheten i Sundbyberg

– Vi garanterar att du får en handläggare som du trivs med och att du kan byta handläggare om du vill. Byte av handläggare ska normalt ta tre arbetsdagar.

– Vi garanterar att om en handläggare av någon anledning måste utebli från sitt besök hos dig ska du bli informerad inom normalt tre timmar innan besöket.

Värdighetsgarantier hemtjänst i Sundbyberg

– Vi garanterar att du får en kontaktperson som du trivs med och att du kan byta kontaktperson om du vill. Byte av kontaktperson ska normalt ta tre arbetsdagar.

– Vi garanterar att du får välja hur din måltidssituation ska utformas. Du får hjälp att välja både mat och måltidssituation om du behöver det. Det ska alltid finnas minst två olika rätter att välja mellan.

– Vi garanterar att om hemtjänsten av någon anledning måste utebli från sitt besök hos dig ska du bli informerad inom normalt tre timmar innan besöket.

Värdighetsgarantier dagverksamhet för äldre i Sundbyberg

– Vi garanterar att du får en kontaktperson som du trivs med och att du kan byta kontaktperson om du vill. Byte av kontaktperson ska normalt ta tre arbetsdagar.

– Vi garanterar dig förutsättningar för att din vistelse på dagverksamheten utformas med dig i centrum. Vi arbetar personcentrerat för att skapa en känsla av sammanhang, både tillsammans med andra och med personalen.

– Vi garanterar att du ska få möjlighet att utforma dina aktiviteter på dagverksamheten efter din önskan. Din kontaktperson ska se till att du får delta i gemensamma aktiviteter som erbjuds eller att göra något tillsammans med din kontaktperson.

Värdighetsgarantier äldreboende i Sundbyberg

– Vi garanterar att du får en kontaktperson som du trivs med och att du kan byta kontaktperson om du vill. Byte av kontaktperson ska normalt ta tre arbetsdagar.

– Vi garanterar att du får välja hur din måltidssituation ska utformas. Du ska få välja om du vill äta i matsalen eller på ditt rum. Det ska alltid finnas minst två olika rätter att välja mellan.

– Vid vård i livets slutskede finns personal vid din sida för att se till att du får lindring vid smärta och andra symtom. Ingen ska vara ensam.

– Vi garanterar dig förutsättningar för att din vård och omsorg utförs med dig i centrum. Vi arbetar personcentrerat. Vi arbetar för att skapa en känsla av sammanhang, både tillsammans med andra och med personalen.

– Vi garanterar att du tillsammans med din kontaktperson får möjlighet att utforma aktiviteter efter din önskan. Din kontaktperson har minst en timme per vecka reserverad just för dig.

Om du inte är nöjd

Du har rätt att få kompensation ifall äldreomsorgen inte lever upp till värdighetsgarantierna. Äldreförvaltningen utreder individuellt varje fall och bedömer hur en kompensation ska ske. Ring oss, skicka e-postmeddelande eller lämna din synpunkt här.

Senast uppdaterad 22 maj 2018