Brukarundersökning 2020

Här finns information om Sundbybergs stads resultat för brukarundersökningen 2020.

Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna, för att sedan tillsammans med dem kunna utveckla och förbättra verksamheterna. Undersökningen är frivillig att delta i och alla svar är anonyma.

Undersökningen genomfördes under perioden september till oktober 2020.

Områden som ingår i undersökningen

  • Arbetsmarknad
  • Myndighetsutövning enligt SoL och LSS
  • Utförare av SoL- och LSS-insatser
  • Vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI/SFX)

Nationella jämförelser

Vissa av brukarundersökningarna är nationella och i den nationella databasen Kolada kan du se resultatet från samtliga kommuner i Sverige, och göra egna jämförelser med andra kommuner.

Här hittar du resultaten i databasen.länk till annan webbplats

Frågor kring undersökningen

Har du frågor kring brukarundersökningen kan du vända dig till social- och arbetsmarknadsförvaltningens kvalitetskansli.

Resultat av brukarundersökningen

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Myndighetsutövning

Barn och ungdomar - vårdnadshavare

Ekonomiskt bistånd

Funktionsnedsättning

Missbruk och beroende

Utförare

Vuxenutbildning/SFI

Vuxenutbildning

SFI

Senast uppdaterad 19 januari 2021