00 Rutiner vid covid-19

Här har vi samlat särskilda rutiner och information för utförare i samband med nya coronaviruset och covid-19.

Smittspridningen ligger på en fortsatt hög nivå i samhället. Vissa riktlinjerna för vård och omsorg fortsätter att gälla. Våra verksamheter riktar sig till riskgrupper som kan bli svårt sjuka i covid-19.

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om hur äldreomsorgen i Sundbybergs stad hanterar covid-19.

Vi avråder inte från besök, men har fortfarande rutiner för smittsäkra besök som behöver följas även fortsatt.

Läs mer om besöksrutinerna

Riktlinje för covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Den här riktlinjen från Region Stockholm innehåller omfattande information om hur omsorgen ska arbeta under coronapandemin. Den uppdateras när det kommer nya rekommendationer.

Riktlinje för covid-19 inom kommunal vård och omsorg Länk till annan webbplats.

Vägledning för smittspårning för medarbetare och omsorgstagare

Vårdgivarguiden har publicerat tabeller som förtydligar det som står i riktlinjen från regionen om hur olika verksamheter ska hantera smitta.

Sammanfattande tabell över smittspårning, provtagning och eventuella särskilda åtgärder för covid-19 inom särskilt boende/äldreboende Länk till annan webbplats.

Sammanfattande tabell över smittspårning, provtagning och eventuella särskilda åtgärder för covid-19 inom hemtjänst Länk till annan webbplats.

Information om covid-19-vaccinering

Här är samlingsplatsen för informationen från regionen om vaccinationer mot covid-19: Vaccination mot covid-19 - Vårdgivarguiden Länk till annan webbplats.

Information riktad till allmänheten finns på 1177.se
Om vaccination mot covid-19 på 1177.se Länk till annan webbplats.

Du som ska arbeta inom stadens vård- och omsorgsverksamheter behöver vara vaccinerad mot covid-19. Det gäller även studenter och praktikanter.

Vaccination av personer med på äldreboenden, inom hemtjänst, hemsjukvård och personlig assistans

Personer som flyttar in på äldreboenden erbjuds vaccin när de har flyttat in. Övriga kan boka vaccinering via appen Alltid öppet eller via telefon. All information om bokning av vaccinering finns på 1177.se Länk till annan webbplats.

Samlad information från Socialstyrelsen till personal inom kommunal hälso- och sjukvård

Information som gäller medarbetare inom kommunal omsorg i hela landet, till exempel rehabilitering, besöksförbud och riskgrupper.

https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/stod-till-halso-och-sjukvard/kommunal-halso-och-sjukvard/ Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsens nyhetsbrev

Socialstyrelsen skickar regelbundet ut nyheter och tips i sitt nyhetsbrev. Många nyheter handlar om covid-19. Anmäl dig för att få utskick:

www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/nyhetsbrev/ Länk till annan webbplats.

Affischer och annat kommunikationsmaterial från regionen

https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/trycksaker-etc/ Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 10 juni 2022