Äldre par vid vatten. Foto: Mostphotos

Samverkan för personer med demenssjukdom

Ett samarbete mellan Sundbybergs kommun, primärvården och primärvårdsrehab i Sundbyberg samt minnesmottagningen på Jakobsbergsgeriatriken har resulterat i ett samverkansprogram.

För att underlätta samverkan för personer med demenssjukdom i Stockholms län har Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) tillsammans med Stockholms läns landsting arbetat fram en överenskommelse. Överenskommelsen gäller samtliga kommuner och landsting i Stockholms län och innebär att beskrivande rutiner ska tas fram för hur vård och omsorg bedrivs för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt samt stöd till deras närstående.

I Sundbybergs lokala samverkansprogram beskrivs vilka rutiner för samverkan som kommunen och de olika landstingsverksamheterna har kommit överens om. Det beskrivs även vilket ansvar och vilka uppgifter de olika verksamheterna har.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, Hälso- och sjukvårdslagen samt lokala rutiner i verksamheterna ligger till grund för samverkansprogrammet. Samverkansprogrammet och eventuella avvikelser kommer regelbundet att följas upp på de gemensamma samverkansmöten som hålls mellan kommun och landsting i Sundbyberg.

De berörda verksamheterna i Sundbyberg är:

  • Vårdcentralen Helsa
  • Hallonbergens vårdcentral
  • Rissne vårdcentral
  • Primärvårdsrehab
  • Minnesmottagningen, Jakobsbergsgeriatriken

Sundbybergs stad:

  • Myndighetsenheten med uppföljningsansvar
  • Anhörigstrateg
  • Demenssjuksköterska/Demensteam
  • Kommunal hemtjänst
  • Daglig verksamhet för personer med demenssjukdom


Överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående. Kommunförbundet Stockholms Län. Dnr: KSL/12/00302PDF

Senast uppdaterad 23 augusti 2018