Demenssjukdom

Här finns samlad information om vilken hjälp man kan få av kommunen när en person börjar få sviktande minne eller få en demenssjukdom.

Sundbybergs demensteam är en viktig länk i insatserna kring den sjuke och de anhöriga. De samarbetar både med stadens egen personal och med landsting, organisationer och myndigheter.  Demensteamet består av två Silviasystrar och en demenssjuksköterska. Att vara Silviasyster innebär att du är omvårdnadspersonal och har en specialistutbildning inom demens.

Detta kan du få hjälp med

Vid sviktande minne eller demenssjukdom kan det vara svårt att veta vad som är fel och vart man ska vända sig för att få hjälp. Demensteamet stödjer drabbade och anhöriga i alla frågor som rör demenssjukdomar eller sviktande minne. Demensteamet gör gärna hembesök där man i lugn och ro kan samtala och få stöd och råd.

Anhöriga kan få kunskap om demenssjukdomar, tips och råd kring omsorgsarbetet och har möjlighet till stödsamtal individuellt eller i grupp.

Personer med demenssjukdom kan ansöka om dagverksamhet. På dagverksamheten Solbacken får den demenssjuke social gemenskap och stimulans. Läs mer om dagverksamheten via länk under Relaterat innehåll. I Sundbyberg finns äldreboenden anpassade för personer med demenssjukdom. Även detta når du via länk under Relaterat innehåll.   

Nätverk kring personer med demenssjukdom

Demensteamet kan handleda och utbilda personal inom demensområdet. Nedan ser du exempel på yrkesgrupper och organisationer som demensteamet samarbetar med.

 • Anhörigstöd – den som vårdar en närstående med minnessvårigheter kan få stödsamtal individuellt eller i grupp och stöd av demensteamet.
 • Biståndsbedömare – tar beslut när man ansökt om till exempel hemtjänst eller dagverksamhet
 • Dagverksamheten – här får man social gemenskap
 • Hemtjänsten – hjälper till med omvårdnad, inköp, promenader och städning.
 • Demensombud – det finns demensombud på de kommunala äldreboendena och i den kommunala hemtjänsten
 • Musikterapeut – via musiken ges ökad hälsa och livskvalitet
 • MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska i staden
 • Landstinget – vårdcentraler, minnesmottagningar, färdtjänst
 • Dietist – ansvarar för att äldreomsorgens boenden serverar god och näringsriktig mat
 • Träffpunkterna – finns på äldreboendet Bällstahofs bottenplan och i Hallonbergen på Lötsjövägen 6. Här får man social gemenskap.
 • God man/förvaltare – personer med minnessjukdom kan behöva få en god man som tillvaratar deras intressen
 • Bibliotek Sundbyberg – levererar böcker och ljudböcker hem när man inte kan ta sig själv till biblioteket, ”Boken kommer”
 • Intresseorganisationer – Alzheimerföreningen, Demensförbundet, Pro, SPF med flera
Senast uppdaterad 22 maj 2018