Demensteamet

Sundbybergs demensteam samordnar insatserna kring personer med demenssjukdomar och de anhöriga. Vi samarbetar med stadens egen personal och privata vårdgivare, samt med landsting, organisationer och myndigheter.

Demensteamet finns till för alla som bor i Sundbybergs stad. Du kan kontakta oss i alla frågor som rör demenssjukdomar eller sviktande minne. Ingen fråga är för liten!

Demensteamet gör gärna hembesök där vi kan samtala i lugn och ro och du kan få stöd och råd. Kontakta oss om du vill boka in en tid.

Demensteamet samordnar insatserna för personer med demenssjukdomar

Demensteamet arbetar för att skapa god kvalité i omsorgen för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Vi ger stöd, handledning och information inom området demens.

Du som är anhörig kan få kunskap om demens­sjukdomar, tips och råd kring omsorgsarbetet och har möjlighet till stödsamtal individuellt eller i grupp.

Vi som arbetar i demensteamet är specialist­utbildade inom demens. Allt vårt arbete utgår ifrån Social­styrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

I demensteamet ingår också en besökshund som gör besök hos personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. Att få hundbesök kan ge flera positiva effekter på hälsan, som minskad stress och smärta.

Läs mer om demens

Demensteamet har stor samlad kompetens om anpassningar i hemmet för personer med demenssjukdomar. Här tipsar de om dukning:

Senast uppdaterad 9 oktober 2020