Äldreteamet

Sundbybergs äldreteam erbjuder vägledning och samordnar insatser för äldre, personer med demenssjukdomar och anhöriga. Vi samarbetar med stadens egen personal och privata vårdgivare samt med regioner, organisationer och myndigheter.

Äldreteamet finns till för alla som bor i Sundbybergs stad, även för dig som är yngre än 65 år. Du kan kontakta oss i alla frågor som rör demenssjukdomar, sviktande minne eller åldrande. Vi kan guida dig till rätt insatser och stöd för att få vardagen att fungera. Ingen fråga är för liten!

Äldreteamet gör gärna hembesök där vi kan samtala i lugn och ro och ge råd om anpassningar i hemmet. Kontakta oss om du vill boka in en tid.

Äldreteamet samordnar insatserna för personer med demenssjukdomar

Kognitiva sjukdomar, som också kallas demens eller demenssjukdomar, handlar om skador i hjärnan. Sjukdomarna kännetecknas ofta av försvagning av minnes- och tankeförmågor och ingår inte i det normala
åldrandet.

Äldreteamet arbetar för att skapa god kvalité i omsorgen för personer med sviktande minne eller tankeförmåga, demenssjukdomar, samt för anhöriga.

Vi som arbetar i äldreteamet är specialistutbildade inom demens. Allt vårt arbete utgår ifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Du som är anhörig kan få kunskap om demenssjukdomar, tips och råd kring hur du får vardagen att fungera och stödsamtal individuellt eller i grupp.

I äldreteamet ingår också en besökshund som gör besök på äldreboenden och i dagverksamheten. Att få hundbesök kan ge flera positiva effekter på hälsan, som minskad stress och smärta.

Läs mer om demens/kognitiv sjukdom

Äldreteamet (tidigare demensteamet) har stor samlad kompetens om anpassningar i hemmet för personer med demenssjukdomar. Här tipsar de om dukning:

Senast uppdaterad 25 maj 2023