God man för ensamkommande flyktingbarn

Många ensamkommande barn har kommit till Sundbyberg. Barnen behöver en god man som företräder dem i ekonomiska och personliga angelägenheter på samma sätt som en förälder annars gör. I Sundbyberg har vi för närvarande tillräckligt många gode män och har inte uppdrag till fler.

God man för ensamkommande flyktingbarn

Den som är under 18 år får inte företräda sig själv i juridiska frågor. Vanligen företräds barnet av föräldrarna men om de inte finns i landet utser överförmyndarnämnden en god man. Den gode mannen fattar beslut och ”skriver på” för barnet i kontakten med Migrationsverket, skola, socialtjänst och sjukvård.

Vem kan bli god man för ett ensamkommande flyktingbarn?

Som god man ska du kunna tala barnets hemspråk. En god man får inte ha några ”prickar” hos kronofogdemyndigheten eller polisen. Det är en stor fördel om du har egna erfarenheter av migration och av tonåringar.

Att ansöka

Många har anmält sitt intresse att bli god man. Vi har just nu inte uppdrag åt fler och tar för närvarande inte emot ansökningar om att bli god man.

Arvode

Arvode utgår med 500 kronor per månad i det fall barnet har uppehållstillstånd. I annat fall utgår arvode med 1 000 kronor per månad.

Överförmyndarnämnden granskar

Överförmyndarnämnden rekryterar gode män och förvaltare, ger råd och information i överförmyndarfrågor samt kontrollerar att förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap sköts korrekt. Ordförande i överförmyndarnämnden är Lisa Rosengård och chef för överförmyndarförvaltningen är Mårten Qwist.

Länsstyrelsen i Stockholms län granskar

Länsstyrelsen i Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har tillsyn över överförmyndarna i Stockholms län, Södermanlands län, Västmanlands län, Uppsala län och Gotlands län. Det innebär att den med jämna mellanrum gör inspektioner hos överförmyndarna, och kan även granska en överförmyndare efter till exempel en anmälan från allmänheten. Om du vill komma i kontakt med länsstyrelsen angående tillsyn kan du ringa eller e-posta.

Senast uppdaterad 14 januari 2020