Hjälpmedel och sjukgymnastik

Du som bor hemma eller på äldreboende kan få hjälp av en sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast för att bevara din rörlighet eller få hjälpmedel som underlättar för dig att klara din vardag.  

De hjälper dig med att avgöra din funktionsförmåga, bedöma dina behov av stöd samt prova ut hjälpmedel. Bor du hemma och behöver träffa en sjukgymnast vänder du dig till din vårdcentral.

Är du synskadad eller hörselskadad kan du få hjälp av stadens syn- och hörselinstruktör med information, träning och förmedling av olika hjälpmedel. Det är kostnadsfritt och instruktören kan även gör hembesök.

Senast uppdaterad 17 maj 2019