Oceanen

Oceanen är verksamhet där du får sinnesstimulering i en lugn, trygg och väl anpassad miljö. Den vänder sig till dig som har stora funktionsnedsättningar.

Aktiviteter på Oceanen

På Oceanen får du en bra dag utifrån dina behov och förutsättningar. Verksamheten arbetar efter tydlig struktur vilket innebär att vi lägger stor vikt vid kontinuitet och rytm som ett stöd och en förankring i tiden. Med bilder och konkreta föremål tydliggör vi vad som kommer att ske. På Oceanen kan du bland annat få

  • Taktil stimulering, en form av beröring  
  • Baka, sjunga och spela  
  • Vara i bollbad eller bubbelbad  
  • Vara med i rörelseaktiviteter  
  • Åka på utflykt till djur och natur

Det är några av sakerna du kan få vara med om, men vi gör också mycket annat.

Senast uppdaterad 18 mars 2014