Ekservice

Ekservice en daglig verksamhet med inriktning på kommunikation och service. På Ekservice får du möjlighet att utvecklas utifrån din förmåga, känna dig delaktig och uppleva gemenskap.

Aktiviteter på Ekservice

Ekservice är en arbetsgrupp där ni tillsammans har ansvar för den interna postgången på Ekbackens äldreboende och till närliggande förskoleverksamheter. I arbetet ingå även andra serviceuppdrag som till exempel miljösorteringen och skräpplockning i närområdet.

På Ekservice finns även arbetsgruppen Kommservice, som på beställning producerar bildstöd till andra enheter i kommunen. Uppgifterna som är individuella utförs oftast i större eller mindre grupper tillsammans med handledare.​

Senast uppdaterad 6 maj 2013