Stödboenden

I Sundbyberg finns tre stödboenden för den som har en psykisk funktionsnedsättning.

Fågelsången och Mariagatan

På Fågelsången och Mariagatan finns två stödboenden med egna lägenheter. Där finns personal dygnet runt och en sjuksköterska är knuten till boendet.

Duvbopark

På Duvboparks äldreboende finns en våning som vänder sig till äldre personer som förutom psykisk funktionsnedsättning även har ett somatiskt omvårdnadsbehov. De boende bor i en hyreslägenhet med tillgång till gemensamma utrymmen, omvårdnadspersonal och sjuksköterska dygnet runt. Arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare finns att tillgå.

Stödboenden

Boende

Gatuadress

Telefon

Fågelsångens Stödboende

Mariagatan 1 C-D

08-7068453

Mariagatans Stödboende

Mariagatan 1 A-B

08-7068452

Duvbopark, plan 6

Ekbacksgränd 4

08-7066906

Senast uppdaterad 11 april 2022