Gruppboenden och övriga boenden

I Sundbyberg finns åtta bostadsenheter; två servicebostäder och sex gruppbostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Gruppbostad

Gruppbostad är till för dig som har stora och omfattande behov av tillsyn och omvårdnad. I en gruppbostad kan du få stöd och hjälp från personal som finns tillgänglig dygnet runt. Gruppbostaden består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring en gemensam lägenhet eller gemensamhetsutrymmen. En fast personalgrupp ska täcka ditt och övriga boendes hela stödbehov.

Servicebostad

Servicebostad är till för dig med ett mindre omfattande stödbehov men som fortfarande behöver stöd i din vardag. Det går att tillkalla personal dygnet runt om behov finns. Servicebostaden består av ett antal lägenheter som har tillgång till en gemensam lägenhet och en fast personalgrupp. Lägenheterna ligger oftast nära gemensamhetslägenheten eller i kringliggande hus.

Individens behov i centrum

Personalen arbetar med att stödja och motivera brukare kring moment i vardagen i syfte att öka självständigheten efter varje individs enskilda förmåga. I Sundbybergs stad arbetar vi med ”Individens behov i centrum” (IBIC).

‌Våra boenden

Namn

Gatuadress

Boendetyp

Telefon

Duvmossen

Björkhagsvägen 19A

gruppbostad

08-706 83 52

Ursvik 1

Gamla Enköpingsvägen 138 B

gruppbostad

08-706 89 26

Ursvik 2

Gamla Enköpingsvägen 148

gruppbostad

070-087 69 51
08-706 89 80

Lötsjövägen 2

Lötsjövägen 2

gruppbostad

08-706 89 24

Lötsjövägen 55

Lötsjövägen 55

gruppbostad

08-706 87 35

Mariagatan

Mariagatan 1D

gruppbostad

08-706 88 30

Ridvägen

Ridvägen 11

servicebostad

08-706 89 73

Skidbacken

Skidbacken 46

servicebostad

08-706 89 33

Vandraren

Rissneleden 87

gruppbostad

08-706 86 21


Senast uppdaterad 16 februari 2024