Tonårskomet

Detta program vänder sig till föräldrar till ungdomar mellan 12-18 år och som tycker att det är svårt att få det att fungera hemma.

Kanske präglas mycket av tiden tillsammans av konflikter och bråk. Det är vanligt att ungdomar bråkar med föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt som förälder att veta hur man ska hantera detta. Det här är en kurs som ger praktiska verktyg och som handlar just om att få det att fungera bättre hemma. Ungdomar i den här åldern börjar frigöra sig från sina föräldrar och det som händer utanför familjen blir allt viktigare. Men trots detta är föräldrar fortfarande väldigt betydelsefulla. I Sundbyberg startar vi en föräldragrupp varje termin.

  • Programmet riktar sig till föräldrar med barn mellan 12-18 år.
  • Innan gruppstart har du en individuell träff med en gruppledare.
  • Föräldragruppen träffas en gång i veckan vid 10 tillfällen.
  • Varje träff tar 2,5 timmar och ges oftast under kvällstid.
  • Gruppen består av föräldrar till 6 barn (totalt 6-12 föräldrar) och två gruppledare.
  • Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller mycket exempel, diskussioner och idéer för hur man kan bemöta sitt tonåring.
  • Du får som förälder konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna.
  • Innehållet är inriktat på möjligheter och lösningar.

Efter anmälan tar samordnaren för komet kontakt med de anmälda föräldrarna för att genomföra en kort samtal på cirka 30 minuter. Samordnaren och kursledarna gör en bedömning om vilka som ska ingå i gruppen.​

Vill du veta mera?

Prata med personalen på ditt barns skola eller med någon i elevvårdsteamet, till exempel skolsköterska, kurator eller rektor.
Grupp startar när vi har tillräckligt många intresserade föräldrar.

Hantering av personuppgifter

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen samlar in personuppgifter via formuläret för att kunna administrera deltagandet på våra föräldrakurser. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss som arbetar i Sundbybergs stad. Vi sparar dina uppgifter tills dess att kursen avslutats, sedan raderar vi de uppgifter du lämnat i formuläret.

Läs mer om hur Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter.


Senast uppdaterad 11 januari 2019