Komet - Grupp för föräldrar (barn 3-11 år)

Det är vanligt att barn bråkar med sina föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt att som förälder veta hur man ska hantera det. Komet är en utbildning för dig som vill öva dig på att hantera bråk och konflikter med ditt barn mer framgångsrikt. Grupper startar löpande.

Både i Sverige och i andra länder har föräldrautbildningsprogram som Komet visat sig fungera bra — barnen bråkar mindre, konflikterna blir färre och föräldrarna är nöjda med utbildningen.

Grupp startar när vi har tillräckligt många

intresserade föräldrar

  • Programmet riktar sig till föräldrar med barn mellan 3-11 år.
  • Föräldragruppen träffas en gång i veckan vid 11 tillfällen.
  • Varje träff tar 2,5 timmar och ges oftast under kvällstid.
  • Gruppen består av föräldrar till 6 barn (totalt 6-12 föräldrar) och två gruppledare.
  • Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller många exempel, diskussioner och idéer för hur man kan bemöta sitt barn.
  • Du får som förälder konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna.
  • Innehållet är inriktat på möjligheter och lösningar.

Efter anmälan tar någon av gruppledarna för Komet kontakt med de anmälda föräldrarna

Vill du veta mera?
Kontakta föräldraskapsstöd eller prata med personalen på ditt barns förskola, skola eller med någon i elevvårdsteamet, till exempel skolsköterska, kurator eller rektor.


Hantering av personuppgifter

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen samlar in personuppgifter via formuläret för att kunna administrera deltagandet på våra föräldrakurser. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss som arbetar i Sundbybergs stad. Vi sparar dina uppgifter tills dess att kursen avslutats, sedan raderar vi de uppgifter du lämnat i formuläret.

Läs mer om hur Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter.
Senast uppdaterad 12 september 2018