Komet - Grupp för föräldrar (barn 3-11 år)

Det är vanligt att barn bråkar med sina föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt att som förälder veta hur man ska hantera det. Komet är en utbildning för dig som vill öva dig på att hantera bråk och konflikter med ditt barn mer framgångsrikt. Grupper startar löpande.

Både i Sverige och i andra länder har föräldrautbildningsprogram som Komet visat sig fungera bra — barnen bråkar mindre, konflikterna blir färre och föräldrarna är nöjda med utbildningen.

Varje höst- och vårtermin startar en ny grupp

  • Programmet riktar sig till föräldrar med barn mellan 3-11 år.
  • Föräldragruppen träffas en gång i veckan vid 11 tillfällen.
  • Varje träff tar 2,5 timmar och ges oftast under kvällstid.
  • Gruppen består av föräldrar till 6 barn (totalt 6-12 föräldrar) och två gruppledare.
  • Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller många exempel, diskussioner och idéer för hur man kan bemöta sitt barn.
  • Du får som förälder konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna.
  • Innehållet är inriktat på möjligheter och lösningar.

Efter anmälan tar samordnaren för Komet kontakt med de anmälda föräldrarna för att genomföra en kort samtal på cirka 30 minuter. Samordnaren och kursledarna gör en bedömning om vilka som ska ingå i gruppen.​

Vill du veta mera?

Prata med personalen på ditt barns förskola eller skola eller med någon i elevvårdsteamet, till exempel skolsköterska, kurator eller rektor.

Grupp startar när vi har tillräckligt många intresserade föräldrar.

Personuppgiftslagen

För Sundbybergs stad gäller bestämmelserna i Personuppgiftslagen (1998:204). Därför bör du veta hur social- och arbetsmarknadsnämnden behandlar dina personuppgifter.

Uppgifter som du lämnar i denna anmälan behandlar social- och arbetsmarknadsnämnden i syfte att registrera och administrera din anmälan. Genom att skicka in din anmälan medger du att informationen i din anmälan får sparas och och användas för att kontakta dig samt användas vid sammansättning av föräldragrupper.

KometkursSenast uppdaterad 2 november 2017