Föräldragrupp på flera språk

Familjeverkstan är ett material för studiecirklar för alla föräldrar med barn mellan 3 och 11 år. Det kallas för verkstad eftersom materialet innehåller många praktiska moment - framför allt hemuppgifter att jobba med mellan träffarna. Vi har regelbundet studiecirklar på följande språk; svenska, arabiska, tigrinja och somaliska.

Innehållet i Familjeverkstan bygger på aktuell forskning om barn och föräldrar. Studiecirklarna riktar sig till alla föräldrar med barn i åldern 3-11 år. Alla föräldrar som är intresserade av att utvecklas i rollen som förälder och som vill förebygga eventuella framtida problem är välkomna.

Studiecirkeln omfattar 9 träffar på kvällstid och är kostnadsfri.

Varje träff har ett eget tema

Filmerna är både dramatiserade och dokumentära och är underlag för diskussion och övningar. Till filmerna hör ett skriftligt material. Varje träff har ett eget tema:

  • Umgänge och lek                        
  • Rutiner och förberedelser           
  • Uppmuntran                               
  • Belöningar                                  
  • Välja strider
  • Gränser
  • Rädsla
  • Jämställdhet
  • Uppföljning och utvärdering

Om du vill delta kontaktar du Maryam Dorbegi (se kontakt).

Senast uppdaterad 29 september 2016