Alla barn i centrum (ABC)

På ABC tar vi del av varandras erfarenheter och aktuell forskning. Det blir lärdomar och insikter vi sedan tar med oss och praktiserar hemma mellan träffarna. ABC riktar sig till alla föräldrar med barn mellan 3 och 12 år.

Tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare diskuteras frågor kring föräldraskap. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och aktuell forskning. Det blir lärdomar och insikter vi sedan tar med oss och praktiserar hemma mellan träffarna. Det kan handla om hur föräldrar kan stärka sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att få mer positiva relationer i familjen och hur konflikter kan förebyggas. Informationen och diskussion varvas med övningar och filmer.

ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Varje möte tar cirka två och en halv timme. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har cirka tio deltagare. Träffarna är kostnadsfria och hålls på kvällstid. Anmäl dig direkt till föräldrastödssamordnare eller här nedan.

Anmäl dig i formuläret nedan inför vårterminen 2018

Personuppgiftslagen

För Sundbybergs stad gäller bestämmelserna i Personuppgiftslagen (1998:204). Därför bör du veta hur social- och arbetsmarknadsnämnden behandlar dina personuppgifter.

Uppgifter som du lämnar i denna anmälan behandlar social- och arbetsmarknadsnämnden i syfte att registrera och administrera din anmälan. Genom att skicka in din anmälan medger du att informationen i din anmälan får sparas och och användas för att kontakta dig samt användas vid sammansättning av föräldragrupper.












Senast uppdaterad 2 november 2017