silluett

Barn i behov av sammansatt stöd

Alla barn har rätt att växa upp i en trygg och säker miljö. En del barn behöver särskilt mycket stöd för att få en så bra uppväxt som möjligt. Inom fokusområdet "Barn i behov av sammansatt stöd" riktar sig arbetet just till dessa barn och unga.

Ofta är det komplexa situationer som ska hanteras där det krävs samverkan mellan flera aktörer. Inom fokusområdet pågår just nu två projekt:

Vi arbetar med att utveckla Sociala insatsgrupper som är en samverkansmodell kring ungdomar som riskerar att hamna i grov kriminalitet. Modellen bygger på att socialtjänst, polis, skola och fritid arbetar strukturerat tillsammans med föräldrar och ungdomar för att stötta ungdomen att bryta ett kriminellt beteende.

Vi utvecklar även BUS-samverkan (barn i behov av särskilt stöd). Vår lokala grupp med representanter från elevhälsa, barn och ungdomspsykiatrin, socialtjänst och habiliteringen formar utifrån den regionala överenskommelsen en modell för hur vi ska arbeta tillsammans kring målgruppen.

Senast uppdaterad 27 juni 2018