Barnahus

Barnahus samordnar olika myndigheters insatser för barn 0-18 år som har utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp av en närstående.

Tanken är att processen med olika utredningar och ingrepp i barnets vardag ska bli så trygg och smärtfri som möjligt. Därför arbetar socialtjänst, polis, åklagare, barnläkare och barn- och ungdomspsykiatrin tillsammans i barnanpassade lokaler. Alla som träffar barnen är särskilt utbildade för det.

Barnahus arbetar med

  • Rådgivning, konsultation och samråd
  • Samordning av myndigheternas insatser
  • Stöd till barn, föräldrar och andra viktiga personer kring barnet i samband med brottsutredningen

Mål för verksamheten

  • Att barnet ska skyddas från fortsatt misshandel och övergrepp
  • Barnanpassat omhändertagande
  • Samordnade insatser för barnet
  • Hög kvalitet och rättssäkerhet för barnet
  • Hög tvärprofessionell kompetens

Tvärprofessionell samverkan

Barnahus är ett gemensamt ansvar för socialtjänsten i Sundbybergs stad, Stockholms stad, Lidingö stad, Solna stad, Ekerö kommun, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin inom Region Stockholm, rättsmedicinska avdelningen i Stockholm, polismästardistrikten samt åklagarkammarna i city, söderort och västerort i Stockholms län.

Senast uppdaterad 11 februari 2020