buss, trafik, körande buss, på väg, lokaltrafik

Närtrafiken

Färdtjänsten drivs av Närtrafiken i Stockholms län. Närtrafiken är en kollektivtrafik som först och främst är till för äldre och funktionshindrade, men alla är välkomna att resa.

Bussarna kommer nära dig som vill resa och nära dit du vill resa. Eftersom Närtrafiken håller ett lugnt tempo och föraren ger lite extra service till den som behöver kan bussen ibland bli försenad. Bussarna är alltid handikappanpassade och SL:s taxor gäller för dig som inte har Färdtjänstkort. I Sundbyberg trafikeras linjerna 951 och 952.

Senast uppdaterad 9 januari 2020