buss, trafik, körande buss, på väg, lokaltrafik

Närtrafiken

Färdtjänsten drivs av Närtrafiken i Stockholms län. Närtrafiken är en kollektivtrafik som först och främst är till för äldre och personer med funktionsnedsättningar, men alla är välkomna att resa.

Bussarna kommer nära dig som vill resa och nära dit du vill resa. Eftersom Närtrafiken håller ett lugnt tempo och föraren ger lite extra service till den som behöver kan bussen ibland bli försenad.

Närtrafiken körs med bussar som har 15–20 sittplatser och utrymme för minst en rullstol eller barnvagn. Golvet är i samma nivå som trottoaren, och en ramp gör påstigningen enklare för dig med rullator eller rullstol.

SL:s taxor gäller för dig som inte har färdtjänstkort.

I Sundbyberg trafikeras linjerna 951 och 952.

Senast uppdaterad 2 oktober 2020