Vad kan jag söka hjälp för?

Enligt socialtjänstlagen ska det ekonomiska biståndet garantera att du får en skälig levnadsnivå. Varje ansökan prövas utifrån dina individuella omständigheter.

Försörjningsstöd är ett ekonomiskt stöd som grundar sig på riksnormen. Riksnormen är den summa pengar som ska räcka till din försörjning i en månad. Hur mycket pengar du behöver beror på hur många ni är i din familj.

Nivån på riksnormen är lika för alla kommuner i Sverige. Det är regeringen som beslutar om nivån på riksnormen. Riksnormen består av kostnader för:

  • Livsmedel
  • Kläder och skor
  • Lek och fritid
  • Förbrukningsvaror
  • Hygien

I försörjningsstödet räknar vi också med dina kostnader för boende, arbetsresor, el, hemförsäkring samt avgift till fackförening och A-kassa. Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd till andra nödvändiga kostnader som du och din familj har, till exempel:

  • mediciner som din läkare har skrivit ut på recept och som ingår i högkostnadsskyddet
  • läkarvård
  • tandvård
  • glasögon
  • hemutrustning

Det finns kostnader som vi inte räknar in i försörjningsstödet. För att du ska vara säker på vad du har rätt till, behöver du prata med din socialsekreterare.

Om du vill veta hur man räknar ut riksnormen kan du göra en testuträkning på Socialstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 13 november 2018