Vad kan jag söka hjälp för?

Det ekonomiska biståndet ska garantera att du får en skälig levnadsnivå. Varje ansökan prövas utifrån dina individuella omständigheter.

Försörjningsstöd grundar sig på riksnormen som beslutas av regeringen och gäller för hela Sverige. Riksnormen består av kostnader för:

  • Livsmedel
  • Kläder och skor
  • Lek och fritid
  • Förbrukningsvaror
  • Hygien

I försörjningsstödet ingår även en rimlig kostnad för boende, arbetsresor, el, hemförsäkring samt avgift för fackförening och A-kassa. Det finns många utgifter som inte räknas in. Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd till högkostnadsskyddade mediciner (utskrivna på recept), läkarvård, tandvård, glasögon och hemutrustning. För att vara säker på vad som ingår måste du prata med din socialsekreterare.

Om du vill veta hur man räknar ut riksnormen kan du gör en test på Socialstyrelsen hemsidan.

Senast uppdaterad 2 februari 2016